Motie (M04) ‘Tijd voor Dialoog’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 juni 2024, besprekendemoties vreemd aan het orde van de dag. Constaterende dat;

Motie (M09) ‘Keep my battery running’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeengekomen op 15 mei 2024, besprekende motiesvreemd aan de orde van de dag. Constaterende dat: Overwegende dat: Roept het college op: En gaat over tot de orde van de dag. Olivier van Schagen (S&S)Andrea Poelstra-Bos (D66)Femke Folkerts (GroenLinks)Leendert van der Laan (PvhN)Rico Tjepkema (PvdA)

Motie (M17) ‘Ontwerp het Havenpark samen’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei2024, besprekende het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen(Stadshavens), Stelt vast dat: Heeft nagedacht over en houdt rekening met dat: Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: En gaat over tot de orde van de dag. Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)Elte Hillekens (GroenLinks)Rico Tjepkema (PvdA)Leendert […]

Motie (M15) ‘Meer groen om de hoek’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei2024, besprekende het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen(Stadshavens), Stelt vast dat: Heeft nagedacht over en houdt rekening met dat: Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: En gaat over tot de orde van de dag. Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)Elte Hillekens (GroenLinks),Rico Tjepkema (PvdA),Jim […]

Motie (M07) ‘Voor een verbonden Stadshavens en Oosterparkwijk’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2024, besprekendehet Omgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens), Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: En gaat over tot de orde van de dag. Rico Tjepkema (PvdA)Peter Rebergen (ChristenUnie)Hans de Waard (SP)Leendert van der Laan (PvhN)Etkin Armut (CDA)Daan Swets (S&S)Elte Hillekens (GroenLinks)Kelly Blauw (PVV)Bart […]

Motie (M18) ‘Voor elk huishouden minstens een m2 sportieve beweegruimte in de openbare ruimte’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 15 mei 2024,besprekende het raadsvoorstel ‘Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het College: In de te ontwikkelen ‘uitvoeringsagenda (door)ontwikkeling sportvoorzieningen En gaat over tot de orde van de dag. Jim Jo-A-Njoe (D66)Pablo Vermerris (Student & Stad)Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)

Motie (M05) ‘Alle kleuren van de regenboog’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 3 april 2024, besprekendemoties vreemd aan de orde van de dag. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college om: En gaat over tot de orde van de dag. Jim Lo-A-Njoe (D66)Daan Swets (S&S)Robert Lagestee (GroenLinks)Wesley Pechler (PvdD)Evelien Bernabela (PvhN)

Motie (M08) ‘Onderzoek mogelijkheden differentiëren individuele inkomenstoeslag (IIT)’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering op 3 april 2024 ter bespreking van hetUitvoeringsprogramma armoede 2024-2026; Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 te informeren middels een collegebrief overde uitvoeringsmogelijkheden en financiële impact voor het aanpassen van de normbedragenen het differentiëren van de IIT; […]

Motie (M12) ‘Geen uitstel sluiten gaskraan’

De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 3 april 2024,besprekende een motie vreemd aan de orde van de dag, Concluderende dat: Overwegende dat: Spreekt uit: Verzoekt: En gaat over tot de orde van de dag. Etkin Armut (CDA)Jeffry van Hoorn (GroenLinks)Rita Pestman (PvdA)Peter Rebergen (ChristenUnie)Tom Rustebiel (D66)Leendert van der Laan (PvhN)Daan Brandenbarg (SP)Wesley […]

Motie (M09) ‘Blijf bij mij’

De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 maart 2024, besprekende motiesvreemd aan de orde van de dag. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: En gaat over tot de orde van de dag. Daan Swets (S&S)Rico Tjepkema (PvdA)Tom Rustebiel (D66)Leendert van der Laan (PvhN)