Motie (M04) ‘Tijd voor Dialoog’

Status

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 juni 2024, besprekende
moties vreemd aan het orde van de dag.

Constaterende dat;

 • Studenten en medewerkers van de universiteit sinds 13 mei jl. aan het protesteren zijn op het
  Harmonieplein;
 • De demonstranten onder andere eisen dat de RuG volledige openbaarheid en transparantie
  geeft van de banden met Israëlische kennisinstellingen en bedrijven;
 • Universiteiten zoals de Rijksuniversiteit Groningen worden gefinancierd met publiek geld en
  daarom kan verwacht worden dat ze transparant zijn over hun activiteiten;
 • De Nederlandse universiteiten waaronder de Rijksuniversiteit Groningen in een ingezonden brief
  in Trouw hebben verwoord dat zij de academische vrijheid van individuele wetenschappers én
  van instellingen van groot belang vinden;
 • dat de universiteiten aangeven dat de in het academische ethos verankerde waarden
  samenwerking met Israëlische en Palestijnse universiteiten niet in de weg staan en zij daarom
  geen redenen zien om die banden te heroverwegen of te verbreken;

 

Overwegende dat;

 • deze openheid een belangrijke eerste stap is om de dialoog te bevorderen;
 • onafhankelijke beoordeling van of er in deze samenwerking sprake kan zijn van (onbedoelde)
  indirecte bijdrage aan schending van mensenrechten en/of oorlogsrecht van groot belang is;
 • een onderzoekscommissie kan helpen en de openbaarheid en transparantie kan verschaffen;
 • een dergelijke onderzoekscommissie ook in toekomstige conflictsituaties deze onderzoeken kan
  uitvoeren;
 • Zowel van de kant van de Rijksuniversiteit Groningen als van de kant van de pro-Palestina
  demonstranten redenen worden opgeworpen om niet in gesprek te blijven;
 • wij in Groningen in verbinding met elkaar blijven, ook bij demonstraties.

 

Verzoekt het college:

 • te bemiddelen tussen de demonstranten en de Rijksuniversiteit en hierbij het aanstellen van een
  onafhankelijk georganiseerde onderzoekscommissie binnen de Rijksuniversiteit in te brengen.
  En gaat over tot de orde van de dag

 

Jeffry van Hoorn (GroenLinks)
Daan Brandenbarg (SP)
Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren)
Pablo Vermerris (Student & Stad)
Maria Martinez Doubiani (D66)