De Partij

Studenten in de gemeenteraad sinds 1994

Stem
Over Student & Stad

Het was het jaar 1993 toen een drietal studenten het zat was. Zij vonden dat er in de gemeentelijke politiek veel óver jongeren werd gepraat maar veel te weinig mét hen. Om daar verandering in te brengen, richtten zij de partij Student & Stad op. Het jaar daarop stelden zij zich verkiesbaar en met succes! Sinds maart 1994 heeft Student & Stad haar plek in de raadszaal niet meer afgestaan. Al ruim dertig jaar laten wij de stem van jongeren horen in de Groningse gemeenteraad en daarbuiten. 

Met meer dan een kwart van de bevolking jonger dan 25 is Groningen een unieke gemeente. Dat vraagt om passend beleid. Beleid dat recht doet aan de belangen van jongeren, maar bovenal beleid dat zich richt op de kansen die de aanwezigheid van zoveel jonge mensen biedt. Door de jaren heen is een hoop veranderd. De stad is er anders uit gaan zien, de gemeente is groter geworden en de bevolking is gegroeid. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Net zoals Groningen blijft onze partij zich ontwikkelen maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: wij bedrijven politiek voor en door jongeren!

Maar Groningen is van ons allemaal, stadjers én studenten. Met een jonge, frisse blik kijken wij kritisch naar beleid om zo de keuzes te kunnen maken die het beste zijn voor onze hele gemeente. Anders dan andere partijen kunnen wij altijd kiezen voor innovatie, levendigheid en de kenniseconomie. We werken actief aan het verkleinen van de afstand tussen studenten en stadjers en stimuleren sociale cohesie. 

We maken van Groningen een stad waar iedereen zich thuis voelt; een stad met kwalitatief goede huisvesting en een bereikbare stad waar de fietser voorrang krijgt. We laten de stad bruisen; een stad waar plek is voor evenementen en horeca en een stad die nooit stil staat. We maken van Groningen een stad die klaar is voor de toekomst; een stad waar de startende ondernemer de ruimte krijgt en een stad met een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid. Wij geloven in de potentie van jongeren en maken van Groningen dé stad die deze immense kracht weet te benutten. 

Zo maken wij elke dag de mooiste stad van Nederland nog mooier! 
Doe jij met ons mee? 

"Al 30 jaar zetten wij ons in voor studenten in Groningen"

Hoe Werkt Student & Stad?

Student & Stad is een partij waar iedere student (MBO, HBO en universitair) en young professional uit Groningen lid kan worden. Onze partij bestaat uit een fractie, die met drie zetels in de gemeenteraad onze brede achterban vertegenwoordigt, en een bestuur dat verantwoordelijk is voor onze evenementen en de koers van de partij. Daarnaast kent Student & Stad een tweetal Denktanks en een Social Media Team. 

We zijn een lokale partij en daarom niet gebonden aan regels of richtlijnen van bovenaf. Dit betekent dat wij elk voorstel bekijken met een open blik. Dit maakt ons pragmatisch en constructief. Wij vinden dat jongeren de stad wat te bieden hebben. En in het kader van ‘practice what you preach‘ laten wij dat ook in de gemeenteraad zien. Onze raadsleden zijn jong en staan met beide benen in het studentenleven. Om zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden politieke ervaring op te doen, wisselen we bij Student & Stad door. Dat betekent dat onze raadsleden na twee jaar het stokje overdragen.