Partij

Studenten in de gemeenteraad sinds 1994

Stem
Over ons

Geschiedenis

Student en Stad is in 1993 opgericht door een groep studenten. Zij vonden dat er in de gemeentelijke politiek veel over jongeren werd gepraat maar veel te weinig met hen. Om daar verandering in te brengen, stelden zij zich het jaar daarop verkiesbaar. En met succes. Sinds maart 1994 heeft Student en Stad haar plek in de raadszaal niet meer afgestaan.

Student en Stad vertegenwoordigt dus al bijna 25 jaar de stem van de jongeren in de Groningse gemeenteraad. Groningen is de stad met de jongste bevolking van Nederland. Daarbij past ander beleid dan bij andere steden. Beleid dat recht doet aan de belangen van jongeren, maar vooral ook beleid dat erop gericht is om de stad te laten profiteren van de aanwezigheid van zoveel jonge mensen.

Die jonge bevolking is het uithangbord van Groningen. Jongeren zorgen voor een levendige stad met draagvlak voor evenementen, horeca en winkels. Maar ze zorgen ook voor een innovatieve stad die zichzelf blijft ontwikkelen. De kennis die hier aan kennisinstellingen en daarbuiten wordt opgedaan, moet in grotere mate behouden blijven voor de stad. Elk jaar vertrekken duizenden studenten uit Groningen, onder meer omdat in Groningen nauwelijks banen zijn voor hogeropgeleiden. Student en Stad wil daarom zorgen voor een beter ondernemingsklimaat en een beter vestigingsklimaat voor werkgevers.

Wij komen natuurlijk op voor de belangen van jongeren in Groningen, maar wij zijn er ook voor de rest van de stad. Met een jonge, frisse blik bekijken wij al het gemeentelijke beleid. Anders dan andere partijen kunnen wij altijd kiezen voor innovatie, levendigheid en de kenniseconomie. Wij willen de stad laten bruisen; een stad waar plek is voor evenementen en voor de horeca. We willen zorgen voor kwalitatief goede huisvesting voor jongeren en een bereikbare stad waarin de fietser voorrang krijgt. Wij willen startende ondernemers de ruimte geven om hun bedrijf succesvol op te starten. Wij geloven in de potentie van jongeren en willen van Groningen een stad maken die zich bewust is van deze kracht en hier zo goed mogelijk op inspeelt.

"Al 30 jaar zetten wij ons in voor studenten in Groningen"

Het Bestuur

Sinds de oprichting in november 1993, heeft Student en Stad in het teken gestaan van het behartigen van de belangen van jongeren in Groningen. De partij heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 twee zetels in de gemeenteraad. Nu de partij twee zetels heeft, wil deze inspelen op de politieke verwachtingen van de kiezer. Voor de periode september 2014 – september 2015 werd er naast de fractie ook een vijfkoppig bestuur toegevoegd aan de structuur van de vereniging. Voor de periode september 2015 – september 2016 bestaat het bestuur uit vier leden. Het toevoegen van bestuur zal ervoor zorgen dat er een goede basis en fundering wordt neergezet voor de vereniging. Dit zorgt ervoor dat Student en Stad een professionele vereniging wordt die input haalt uit de achterban en de belangen behartigt van de kiezers. Het gezamenlijke doel van zowel bestuur als fractie is: Student en Stad vergroten!

 

Hoe werkt Student en Stad

Student & Stad is een vereniging waarbij een iedere student (mbo, hbo en universitair) en young professional uit Groningen lid kan worden. Het bestuur van Student & Stad bepaalt de koers van de vereniging en organiseert allerlei ledenactiviteiten. Vanaf 2015 zullen er verschillende commissies tot stand komen en een steunfractie. Student & Stad heeft een fractie die actief deelneemt in de gemeenteraad van Groningen met twee zetels. Het bestuur organiseert maandelijkse borrels en verstuurd een nieuwsbrief naar al haar leden. Als je actief wilt worden bij Student & Stad zijn daar altijd mogelijkheden voor en kan je contact op nemen met het bestuur.

We zijn een lokale partij en daarom niet gebonden aan regels of richtlijnen van bovenaf. Dit betekent dat wij elk voorstel bekijken met een open blik. Dit maakt ons pragmatisch en constructief. Wij vinden dat jongeren de stad wat te bieden hebben. En in het kader van ‘practice what you preach‘ laten wij dat ook in de gemeenteraad zien. Onze raadsleden zijn jong en studeren vaak zelf nog maar er zijn ook veel starters bij onze partij actief. Om zoveel mogelijk jongeren een politieke ervaring te bieden, wisselen we bij Student en Stad door. Dat betekent dat onze raadsleden het stokje na twee jaar overdragen aan hun opvolgers.

Lijkt het jou wat om actief te worden bij onze partij? Stuur dan even een mailtje naar bestuur@studentenstad.nl