Motie (M09) ‘Keep my battery running’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeengekomen op 15 mei 2024, besprekende motiesvreemd aan de orde van de dag. Constaterende dat: Overwegende dat: Roept het college op: En gaat over tot de orde van de dag. Olivier van Schagen (S&S)Andrea Poelstra-Bos (D66)Femke Folkerts (GroenLinks)Leendert van der Laan (PvhN)Rico Tjepkema (PvdA)

Amendement (A02) ‘Begrensde afwijkingsbevoegdheid’

De Gemeenteraad van Groningen bijeen op 15 mei 2024,besprekende de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen d.d. 28-02-2024. Constaterende dat: Overwegende dat: Besluit dat: de “Algemene subsidieverordening gemeente Groningen” vast te stellen met dien verstande dat de tekst in de subsidieverordening van artikel 17, lid 8, zijnde;“Het college kan bij nadere regel of bij verleningsbeschikking bepalen dat […]

Motie (M17) ‘Ontwerp het Havenpark samen’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei2024, besprekende het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen(Stadshavens), Stelt vast dat: Heeft nagedacht over en houdt rekening met dat: Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: En gaat over tot de orde van de dag. Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)Elte Hillekens (GroenLinks)Rico Tjepkema (PvdA)Leendert […]

Motie (M15) ‘Meer groen om de hoek’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei2024, besprekende het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen(Stadshavens), Stelt vast dat: Heeft nagedacht over en houdt rekening met dat: Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: En gaat over tot de orde van de dag. Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)Elte Hillekens (GroenLinks),Rico Tjepkema (PvdA),Jim […]

Amendement (A03) ‘Gimme shelter’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeengekomen op 15 mei 2024, besprekende hetomgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens). Constaterende dat: Overwegende dat: Besluit: En gaat over tot de orde van de dag. Olivier van Schagen (Student & Stad)Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden)Jim Lo-A-Njoe (D66)Rik Heiner (VVD)