Motie (M02) ‘Tijd voor een humaner drugsbeleid’

De gemeenteraad van Groningen, bijeengekomen op 12 juni 2024, besprekende het raadsvoorstelaanpak middelen gebruik. Constaterende dat ; het huidige drugsbeleid, wet – en regelgeving de volksgezondheid als uitgangspunt neemt,maar de productie en verkoop van drugs middelen als illegaal blijft zien; hierdoor gebruikers door het huidige drugsbeleid drugsmiddelen genoodzaakt zijn om via deillegale markt te kopen […]

Motie (M 01) ‘Afvalcontainer openen met je telefoon’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2024, besprekende het ProjectAfval BOR 24. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college om: En gaat over tot de orde van de dag. Rik Heiner VVDDaan Swets Student & StadAndrea Spoelstra D66Etkin Amrut CDAKelly Blauw PVVMariska Sloot Stadspartij 100% voor Groningen

Motie (M08) ‘Zandwegen voor altijd’

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 maart 2024 besprekende‘De nota zandwegen’. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: En gaat over tot de orde van de dag. Leendert van der Laan (PvhN)Kelly Blauw (PVV)Daan Swets (S&S) Mariska Sloot (Stadspartij)