Motie (M 01) ‘Afvalcontainer openen met je telefoon’

Status

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2024, besprekende het Project
Afval BOR 24.


Constaterende dat:

 • Voor het openen van ondergrondse afvalcontainers tot op heden een afvalpas nodig is;
 • Veel inwoners hun afvalpas op regelmatige basis kwijtraken of in de afvalcontainer laten
  vallen, dit leidt tot ongemak en kosten;
 • Dat andere gemeenten met dezelfde type afvalcontainers met een dergelijk systeem werken;
 • Het project Afval BOR 24 als doelstelling heeft om de kwaliteit van dienstverlening aan onder
  andere inwoners te verhogen.

Overwegende dat:

 • Het gebruik van een telefoon om containers te openen het gebruiksgemak aanzienlijk zou
  verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van dienstverlening;
 • Het digitaliseren van passen op smartphones technisch op een veilige manier kan;
 • In woningen waarbij er veel wisselingen van bewoners zijn zoals studentenwoningen het
  kwijtraken van een afvalpas een grote ergernis is.

Verzoekt het college om:

 • Te onderzoeken hoe de opening van ondergrondse afvalcontainers met een telefoon in de nabije toekomst geïmplementeerd kan worden.


En gaat over tot de orde van de dag.

Rik Heiner VVD
Daan Swets Student & Stad
Andrea Spoelstra D66
Etkin Amrut CDA
Kelly Blauw PVV
Mariska Sloot Stadspartij 100% voor Groningen