Amendement (A02) ‘Begrensde afwijkingsbevoegdheid’

De Gemeenteraad van Groningen bijeen op 15 mei 2024,besprekende de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen d.d. 28-02-2024. Constaterende dat: Overwegende dat: Besluit dat: de “Algemene subsidieverordening gemeente Groningen” vast te stellen met dien verstande dat de tekst in de subsidieverordening van artikel 17, lid 8, zijnde;“Het college kan bij nadere regel of bij verleningsbeschikking bepalen dat […]

Amendement (A03) ‘Gimme shelter’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeengekomen op 15 mei 2024, besprekende hetomgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens). Constaterende dat: Overwegende dat: Besluit: En gaat over tot de orde van de dag. Olivier van Schagen (Student & Stad)Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden)Jim Lo-A-Njoe (D66)Rik Heiner (VVD)