Student & Stad over: verbinding tussen studenten en Stadjers

Opgericht door studenten, voor studenten

Stem

Groningen is een jonge, bruisende stad. Maar liefst 31% van onze inwoners is onder de 25 jaar. Dit brengt een hoop levendigheid met zich mee en maakt Groningen tot de leukste studentenstad van Nederland, maar kan ook frictie veroorzaken tussen verschillende bevolkingsgroepen.

“Student en Stad omarmt het unieke karakter van het Groningse nachtleven, maar we willen het nachtelijke feesten naar nieuwe hoogten tillen.”

Er zijn namelijk ook veel Groningers die net als wij houden van de stad, maar niet van haar drukte en lawaai. Ze ervaren overlast en komen daardoor soms recht tegenover de student te staan. Student & Stad maakt zich hard voor de verbinding tussen studenten en Stadjers. We zijn immers allemaal Groningers. 

 

Onbekend maakt onbemind, dus we hopen middels verschillende initiatieven deze twee groepen dichter bij elkaar te brengen.

 

1. We ondersteunen goede initiatieven van beide kanten en geven deze ook een podium. Hiermee laten we zien dat beide partijen van goede wil zijn en hopen we onze inwoners dichter bij elkaar te laten komen. Voorbeelden hiervan zijn het samenwerken en van elkaar leren op het gebied van vrijwilligerswerk, onder andere door de vacaturebank op www.link050.nl.

 

2. We willen een échte ongedeelde stad. We verstoppen studenten niet in grote woontorens aan de rand van de bebouwde kom, maar integreren ze in de wijken en de binnenstad. We willen echter niet dat dit doorslaat en Stadjers verdreven worden uit hun woonplek, dus we hanteren een maximum van 20% studentenwoningen per wijk. 

 

3. We stellen per wijk of buurt twee buurtregisseurs aan, waarvan één Stadjer en één student. Deze persoon is het aanspreekpunt voor alle buurtbewoners en kan bemiddelen bij eventuele conflicten. 

 

4. We stimuleren de organisatie van buurtfeesten, waarbij de buurt elkaar leert kennen en er een saamhorigheidsgevoel wordt gecreëerd. Via de webpagina Leven In Stad kan je een subsidie aanvragen van max. 500,- voor een buurtsportdag, straatbarbecue of wijkfeest.