Reactie op het regeerakkoord

Opgericht door studenten, voor studenten

Stem
regeerakkoord, wilders, kabinet
Foto: ANP

PVV, VVD, NSC en BBB bereikten eerder deze maand een akkoord op hoofdlijnen voor de nieuw te vormen regering. Ook voor studenten zijn er een aantal ingrijpende veranderingen. Samen met lokale studentenpartijen uit heel Nederland schreven wij onderstaande reactie op het hoofdlijnenakkoord:

Delft, Leiden, Utrecht, Groningen, Maastricht – 16 mei 2024

In een gezamenlijke verklaring veroordelen lokale politieke partijen STIP Delft, Studenten voor Leiden, Student en Starter Utrecht, Student & Stad Groningen, M:OED Maastricht het voornemen van het beoogde kabinet van PVV, NSC, BBB en VVD om langstuderen zwaar te bestraffen.

In het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen wordt voorgesteld om het collegegeld voor langstudeerders, welke meer dan een jaar studievertraging oplopen in de bachelor- of masterfase, met €3.000 te verhogen en instellingen dit bedrag aan Rijksbekostiging per langstudeerder te korten. Dit beleid zien wij als onrechtvaardig en schadelijk voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Dit voornemen zal een enorme extra last leggen op de schouders van studenten, die vaak al te maken hebben met uitdagingen zoals werk, gezinsverplichtingen en gezondheidsproblemen. Het verhogen van het collegegeld en het verminderen van de bekostiging zal de financiële druk verder vergroten en kan leiden tot nóg meer stress en financiële problemen onder studenten.

Bovendien zal deze maatregel de al zorgwekkende prestatiedruk onder studenten flink doen toenemen. De prestatiedruk stijgt, sinds de invoering van het leenstelsel, al geruime tijd en heeft een negatieve invloed op het welzijn en de mentale gezondheid van studenten. Door het introduceren van financiële sancties voor langstuderen wordt deze druk nog verder opgevoerd, wat resulteert in een toename van stress, angststoornissen en burn-outs onder studenten.

Verder zorgt de langstudeerboete ervoor dat mogelijkheden tot extracurriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, een bijbaan om de studie te bekostigen, maatschappelijk werk, bijdrage aan de politiek, commissies bij verenigingen en/of bestuursjaren belemmerd worden. Juist deze activiteiten zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van studenten en dienen als mooie voorbereiding op de arbeidsmarkt. Verder zijn deze activiteiten noodzakelijk voor het faciliteren van de studentencultuur zoals wij deze in Nederland kennen en draagt deze bij aan het functioneren van de Nederlandse samenleving.

De partijen steunen daarnaast het voorgenomen besluit van de coalitie om de pechgeneratie studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd te compenseren met een eenmalig bedrag van 1,4 miljard. Hoewel de partijen waardering uiten voor het vrijmaken van middelen om de financiële last voor deze groep te verlichten, benadrukken zij dat het toegewezen bedrag verre van toereikend is om de daadwerkelijke maatschappelijke schade te compenseren. De gevolgen van het leenstelsel heeft een diepgaande impact gehad op de samenleving, door de effecten van een torenhoge studieschuld en beperkte financiële middelen voor levensonderhoud en verdere studie. Daarom roepen de partijen op tot een grondige heroverweging van de compensatiemaatregelen om recht te doen aan de ernst van de situatie en de getroffen studenten daadwerkelijk te ondersteunen.

Wij roepen het beoogde kabinet op om het voorstel omtrent de langstudeerboete te heroverwegen en te streven naar maatregelen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroten en studenten ondersteunen bij het behalen van hun diploma, in plaats van hen te bestraffen zodra zij hun studie niet nominaal kunnen voltooien.

 

Mitchell Wiegand Bruss
Fractievoorzitter SVL – Leiden
m.wiegandbruss@gemeenteraadleiden.nl – 06 29123970

Ruben Snijder
Fractievoorzitter Student & Starter – Utrecht
ruben.snijder@utrecht.nl – 0631306269

Martin van Rooij
Fractievoorzitter M:OED – Maastricht
m.vanrooij@gemeenteraadmaastricht.nl – 0630182124

Daan Swets
Fractievoorzitter Student & Stad – Groningen
daan.swets@raadgroningen.nl – 0625139398

Sophie Wentink

Fractievoorzitter STIP – Delft

s.j.wentink@stipdelft.nl – 0648909713