Motie (M06) ‘Ze liggen op de loer in m’n vaarwater’

Status

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 maart 2024, besprekende de Gebiedsvisie
Scandinavische Havens;

Constaterende dat:

  • het college in de gebiedsvisie Scandinavische Havens haar waardering uitspreek voor en aangeeft in te willen zetten op het behoud van bestaande voorzieningen, zoals G. S. R. ‘Aegir’;

Overwegende dat:

  • G. S. R. ‘Aegir’ met haar 1000 leden een grote (maatschappelijke) waarde heeft voor Groningen;
  • de veiligheid van beginnende roeiers in gevaar komt wanneer zij niet meer in rustig water (zoals nu de Zweedse Haven) kunnen oefenen, maar gelijk de grote vaarweg op moeten;
  • het voortbestaan van G. S. R. ‘Aegir’ het geding is als beginnende roeiers niet op een veilige manier
    kunnen leren roeien;

Verzoekt het college:

  • om samen met G. S. R. ‘Aegir’ voorafgaand aan het moment dat er veranderingen gaan optreden in de Scandinavische Havens te zoeken naar een oplossing voor het waarborgen van de veiligheid van
    (beginnende) roeiers en hierbij de vaarwegbeheerder te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Karoline de Groot (S&S)
Ietje Jacobs (VVD)
Tom Rustebiel (D66)
Kelly Blauw (PVV)
Leendert van der Laan (PvhN)
Etkin Armut (CDA)
Rico Tjepkema (PvdA)
Janette Bosma (PvdD)
Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen)
Laurent Dwarshuis (CU)