Motie (M01) ‘Een inclusief uniform’

Status

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 maart.

Constaterende dat:

 • De gemeente Groningen hoge ambities heeft met betrekking tot diversiteit en
  inclusiviteit.
 • De gemeente Groningen een intern kledingregelement hanteert voor handhavers en
  toezichthouders (boa’s).
 • Het voor handhavers en toezichthouders van de gemeente Groningen op dit moment
  niet mogelijk is een godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting, die niet
  onzichtbaar gedragen kan worden, zoals een hoofddoek of een keppel, te dragen bij
  het uniform.

Overwegende dat:

 • Het uitsluiten van het dragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting,
  die niet onzichtbaar gedragen kan worden, zoals een hoofddoek of een keppel, niet
  past bij de ambities rondom diversiteit en inclusiviteit van de gemeente Groningen.
 • Het College voor de Rechten van de Mens afwijzend staat tegenover de oproep van
  minister Yesilgöz dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) geen hoofddoek of
  keppel mogen dragen tijdens hun werk. Evenals Nationaal Coördinator tegen
  Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh.
 • De neutraliteit van boa’s moet worden bepaald op basis van hun gedrag en niet op
  basis van hun uiterlijk.
 • De gemeenteraden van Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg en Arnhem zich al
  positief hebben uitgesproken met betrekking tot een inclusief uniform.
 • De mogelijkheid tot het dragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting,
  zoals een hoofddoek of een keppel, kan helpen bij de gemeentelijke ambities voor een
  divers personeelsbestand.

Verzoekt het college:

 • De kledingvoorschriften voor de handhavers en toezichthouders van de openbare
  ruimte van de gemeente Groningen dusdanig te wijzigen dat het mogelijk wordt om
  een godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting, die niet onzichtbaar gedragen kan
  worden, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek of een keppel, te dragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jannete Bosma (PvdD)
Jeffry van Hoorn (GroenLinks)
Karoline de Groot (S&S)
Peter Rebergen (ChristenUnie)