Column: Motie Kabelgoten

Politiek door studenten, voor studenten

Stem

Titel: ‘Keep my battery running’

Auteur: Olivier van Schagen

Goed nieuws voor Groningers met een elektrische auto maar zonder oprit: de gemeente Groningen gaat onderzoeken of kabelgoten in de stoep moeten worden toegestaan. Afgelopen maand hebben wij ons als Student & Stad hiervoor ingezet en naar aanleiding van onze motie ‘Keep my battery running’ zal het college onderzoeken hoe het in onze gemeente mogelijk gemaakt kan worden voor mensen zonder oprit om met eigen stroom hun elektrische auto op te laden. 

Als jongerenpartij kunnen wij niet anders dan fan zijn van alles omtrent duurzaamheid. Zo zien wij potentie in het beleid dat de gemeente Groningen momenteel voert met betrekking tot laadpalen voor elektrische auto’s. Op dit moment is het in onze gemeente niet mogelijk om kabels over de stoep te leggen. Dit is op zich geen gek idee. Dit maakt het echter wel onmogelijk voor inwoners zonder eigen oprit om hun elektrische auto op te laden met een eigen laadpaal. In veel andere gemeenten in ons land zien wij daarom dat inwoners, op eigen kosten, praktische voorzieningen, zoals stoeptegels voorzien van een kabelgoot, kunnen laten aanleggen door de gemeente om dit probleem op te lossen.

Op 15 mei 2024 hebben wij daarom een motie ingediend waarin wij het college vragen om te onderzoeken hoe een dergelijk beleid werkbaar gemaakt kan worden in onze gemeente en dit onderzoek te vervolgen met een pilot. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. 

Echter stellen wij in onze motie nog één extra voorwaarde. Ons elektriciteitsnet in Groningen is namelijk overbelast en als allemaal mensen straks een kabelgoot gaan aanvragen en om 6 uur hun auto in de stekker stoppen, dan zal dit ons stroomnet nog verder belasten. In onze motie stellen wij daarom voor om dit beleid uitsluitend voor inwoners die zelf stroom opwekken te laten gelden. Op deze manier kunnen we niet alleen voorkomen dat ons net nog meer belast wordt, maar kan ons net zelfs ontlast worden. 

We hopen dat het onderzoek en de pilot positieve ervaringen met zich meebrengen, waardoor kabelgoot stoeptegels of een vergelijkbare voorziening straks meegenomen kunnen worden in ons laadpaal beleid. Zo creëren we als het ware een win-win-win situatie waarbij het bezit van hybride- en elektrische voertuigen wordt gestimuleerd, het bezit van zonnepanelen wordt gestimuleerd én het elektriciteitsnet wordt ontlast. 

De motie: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2024/15-mei/16:30/M-09-Keep-my-battery-running-S-S-D66-GL-PvhN-PvdA/M-09-Keep-my-battery-running-S-S-D66-GL-PvhN-PvdA.pdf

Voorbeeld van een kabelgoot:

Hoe we het liever niet zien:

Zie ook: