Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Student en Stad om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van €5,95 van uw rekening af te schrijven wegens inning van contributie.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

    Persoonsgegevens
    Adresgegevens
    Contactegegevens
    Betaalwijze