Word donateur

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Student en Stad om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een door u gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven inzake uw donateurschap.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

  • DD dash MM dash JJJJ