Who we are

De Fractie

 

Fractiefoto website

IMG_0809
Arjen Banach
Fractievoorzitter
Portefeuilles: Ruimte, Wonen, Werk, Inkomen en
Sociaal Domein
Contact: Arjenbanach@studentenstad.nl of

06-24577114

IMG_0796
Robbert Lammers
Raadslid
Portefeuilles: Beheer, Verkeer, Financiën, Veiligheid, Onderwijs en Sport
Contact: Robbertlammers@studentenstad.nl of

06-30855938

IMG_0792
Wibe Snelting
Fractie-assistent
Commissie: Onderwijs & Welzijn
Contact: Wibe@studentenstad.nl
Foto Jikke website
Jikke van Deelen
Fractie-assistent
Commissie: Financiën & Veiligheid
Contact: JikkevanDeelen@studentenstad.nl
 IMG_0800-2
Gerlinde van Smeden
Fractie-assistent
Commissie: Werk & Inkomen
Contact: GerlindevanSmeden@studentenstad.nl

Het Bestuur

dsc_1855

Tjerk Wesselingh
Voorzitter
Gezicht van de vereniging
Eind-verantwoordelijk voor beleidsplan en jaarverslag
Onderhouden externe contacten
Contact: voorzitter@studentenstad.nl
Rozemarijn Marree
Vice-voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter
Tussenpersoon bestuur en fractie
Verantwoordelijk voor de inhoud van activiteiten
Contact: intern@studentenstad.nl
Fiene van Bodegraven
Secretaris
Verantwoordelijk voor de communicatie naar leden en partners
Verantwoordelijk voor de commissies
Verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief
Contact: secretaris@studentenstad.nl
Florian de Jager
Penningmeester
Verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging
Verantwoordelijk voor de communicatie met de bank en de KvK
Beheerder van de social media
Contact: penningmeester@studentenstad.nl
 Contact bestuur algemeen: bestuur@studentenstad.nl