Elektriciteit

Gemeente Groningen heeft zichzelf het doel gesteld om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Helaas is dit echter inclusief 35% inkoop van elektriciteit buiten de gemeente. Student & Stad vindt dit percentage te hoog en wil niet dat de gemeente zo afhankelijk is. We willen het daarom terugbrengen naar 20%, door te zorgen voor meer opwekking van zonne-energie door daken vol te leggen en land aan te wijzen voor zonneparken. Ook willen we windmolens plaatsen, waar we rekening houden met de minimale afstand tot woningen, en willen we samen met bedrijven in gesprek gaan over wat zij op korte termijn nodig hebben om over te stappen op duurzame energie.

Warmte

We realiseren volledig CO2-neutrale verwarming van gebouwen in 2040. Dit betekent dat niet alleen nieuwe, maar ook bestaande woningen moeten worden verduurzaamd. Dit willen we realiseren door subsidies te verstrekken aan woningeigenaren en strenger te controleren op correcte energielabels van woningen. Ook moeten nieuwe woningen zodanig worden gebouwd dat ze volledig elektrisch kunnen worden verwarmd en realiseren we meer warmtenetten in dichtbevolkte gebieden in Groningen.

Biodiversiteit

Naast het terugdringen van het gebruik van fossiele energie, is ook het herstellen van de natuur van groot belang voor de gemeente Groningen. Student & Stad wil groei in biodiversiteit en natuur in zowel het buitengebied als het stadsgebied realiseren. We willen de bestaande bossen vergroten en overal in de gemeente mogelijkheden voor groei van de biodiversiteit realiseren. Dit willen we doen door o.a. groene daken en groene stroken op landbouwgrond. Ook zien we meer parken voor ons in de Stad, die verkoeling en recreatie als bijkomend voordeel hebben.

Circulaire economie

Afval is niet waardeloos. Door het hergebruiken van grondstoffen willen we toewerken naar een circulaire economie. Dit doen we door plasticgebruik terug te dringen en minder weg te gooien. We willen studentenverenigingen hierin ondersteunen door onder andere succesverhalen en best practices met hen te delen. Daarnaast willen we, door vier keer per jaar gratis grofvuil op te halen, afval op straat verminderen. Ook het proces van het nascheiden van afval willen we efficiënter maken, zodat er meer gerecycled kan worden en minder afval in de natuur terecht komt of wordt verbrand.