Ruimte om te ontspannen

Op dit moment zijn er een aantal fijne plekken in de stad waar men kan ontspannen in de natuur. Echter vindt Student & Stad het Stadsstrand, Noorderplantsoen en Stadspark nog niet genoeg. We willen daarom de rol van de Groninger Diepenring (de grachten) aanpakken. We zien hier graag, in plaats van geparkeerde auto’s en veel voorbijrijdend verkeer, volop ruimte voor groen en plekken om te ontspannen bij het water. Ook willen we het Stadspark een upgrade geven om het aantrekkelijker te maken voor inwoners. Daarnaast willen we drinkwatertappunten en openbare toiletten plaatsen in de buurt van recreatieplekken en op strategische plekken in de binnenstad. Tenslotte gaan we zorgen voor een nieuw Stadsstrand bij de Noorderhavens!

Fietsen

De fiets is erg belangrijk in een stad als Groningen. We willen meer ruimte creëren voor fietsers en het gebruik van de auto ontmoedigen. Verkeerd geparkeerde fietsen leiden in het heden tot overlast en ergernissen, daarom wil Student & Stad twee nieuwe ondergrondse en inpandige fietsenstallingen in de binnenstad. Eentje bij Westerhaven en de ander naast de Vismarkt. Deze dienen 24/7 open te zijn. Op aanvraag van de bewoners kan een autoparkeerplaats in de wijken om worden gezet naar een fietsparkeerplaats. Daarnaast willen we dat de bestaande fietspaden beter onderhouden worden en dat er wordt ingezet op slimme fietsroutes, waar fietsers zo veel mogelijk voorrang hebben.

Openbaar vervoer

We willen dat het openbaar vervoer de uitkomst biedt wanneer de fiets geen optie is. Echter is het OV in Groningen momenteel ondermaats. Student & Stad pleit daarom voor een tramverbinding tussen de Stad en Zernike. Ook moet Groningen beter bereikbaar worden vanuit de rest van het land. Dit willen we realiseren door om tafel te gaan met de gemeente, de NS en de provinciale en landelijke overheden met als doel snellere treinverbindingen tussen Groningen en Amsterdam, Enschede en Zwolle.

Bedrijfsleven

Groningen moet dé start-up stad van Nederland worden. We willen de ‘brain drain’ tegengaan door student-ondernemers de mogelijkheid te bieden om op Zernike tijdelijk extra goedkoop kantoorruimte te huren. Ook wil Student & Stad vanuit de gemeente een investeringsfonds opzetten voor beginnende bedrijven en de bureaucratie, die daar momenteel bij komt kijken, verminderen. Daarnaast willen we dat de gemeente inzet op samenwerking tussen start-ups en scale-ups om zo de kennisdeling te vergroten.