Studentenhuisvesting

 Klik hier voor ons Manifest – Red het studentenhuis

De kern van de studententijd is een fijn huis. Het woningtekort is een landelijk probleem, maar raakt zeker ook de studenten erg hard. In 2020 zijn er naar schatting 1500 Groningse studentenkamers verloren gegaan, doordat studentenhuize worden omgebouwd tot studio’s. De studentenwoningen die bijgebouwd gaan worden hebben de vorm van studio’s aan de rand van de stad. Wij willen dat het ombouwen van studentenkamers naar losse studio’s stopt en dat het weer mogelijk wordt om nieuwe studentenhuizen te creëren door het uitgeven van omzettingsvergunningen. Ook willen we de studentencultuur, waarbij studentenhuizen de mogelijkheid hebben hun eigen huisgenoot te kiezen, behouden.

Bescherming huurders

Studenten die huren in Groningen hebben helaas vaak te maken met te hoge huur, achterstallig onderhoud, fraude met de WOZ-waarde en energielabels, en soms zelfs intimidatie door de huurbaas. Wij pleiten voor het verdubbelen van het budget voor de verhuurdersinspectie, een uitbreiding van het huurteam, en wij willen dat verhuurders vergunningen sneller worden ingetrokken wanneer er sprake is van ernstige misstanden. Ook willen we dat er een einde komt aan de maas in de wet die ‘short stay’ heet, waarmee de verhuurder aan minder plichten hoeft te voldoen en elke prijs kan vragen die hij/zij wil.

Bouwen voor de toekomst

Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we allemaal een steentje bijdragen en zal de gemeente Groningen duurzame woningen moeten bouwen. Student & Stad wil minstens 2000 woningen met groen en een GK op Zernike Campus. We willen daarnaast zo snel mogelijk starten met het ontwikkelen en bouwen op verschillende plekken in en rondom de stad. We faciliteren tijdelijke huisvesting, zoals woningen op het water, en op plekken waar de komende tijd niks mee gebeurd. Ook houden we vast aan het principe van een gedeelde wijk, wat inhoudt dat we afhankelijk van de samenstelling van de wijk kijken naar het uitgeven van verschillende vergunningen.