Uitgaansleven

Wij willen het unieke karakter van het Groningse uitgaansleven behouden én nog diverser maken. Het het bruisende nachtleven mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid. We willen dat iedereen op een veilige manier kan uitgaan in de stad. Student & Stad wil dat de ruimte voor kroegen, clubs en evenementen wordt vergroot en dat er een Nachtstadhuis wordt gerealiseerd als ‘safe haven’ tijdens het uitgaan en als plek om drugs te laten testen overdag. Daarnaast willen we barpersoneel training gaan geven, zodat onveilige situaties eerder herkend kunnen worden, en maken we ons hard voor een divers kroeg aanbod.

Evenementen

Groningen behoort tot de top tien beste evenementensteden van Nederland! Student & Stad wil deze status behouden en stimuleert de organisatie van nieuwe evenementen. We willen meer evenementenlocaties creëren in en rondom de Stad om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast willen we de evenementenbranche in Groningen ondersteunen en de diversiteit van het evenementenaanbod waarborgen door alternatieve ‘scenes’ te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een co-investeringsfonds.

Verenigingsleven

De aanwezigheid van vele verenigingen maakt het studentenleven in Groningen uniek en draagt bij aan de sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling van tienduizenden studenten. Helaas kampen veel verenigingen met capaciteits- of imagoproblemen. Student & Stad wil daarom de studentenverenigingen helpen bij het verhogen van hun capaciteit, zodat elke student die wil aansluiten, ook kan aansluiten. Daarnaast willen we ook het imago van de verenigingen verbeteren door de dialoog aan te gaan tussen student en Stadjer en door maatschappelijke initiatieven van studentenverenigingen te ondersteunen.

Kunst en cultuur

Student & Stad ziet Groningen voor zich als hét cultuurcentrum van Noord-Nederland. We willen meer investeren in kunst en cultuur en pleiten voor een divers aanbod dat alle doelgroepen in de Stad aanspreekt. Een nieuwe Oosterpoort moet gaan fungeren als de cultuurtempel van het Noorden. Om dit te realiseren zal er flink geinvesteerd moeten worden, we vinden het dus belangrijk dat de gemeente zich inzet om culturele instellingen te ondersteunen. Daarnaast willen we dat er meer ruimte komt voor kunst en cultuur in de straten, wat het straatbeeld van de gemeente aantrekkelijker zal maken. Als laatste willen we culturele initiatieven van studenten(verenigingen) ondersteunen.