Integratie studenten en stadjers

Studenten vormen een groot onderdeel van de Stad. Ze maken haar bruisend en aantrekkelijk, maar we zien ook dat het samenleven met Stadjers soms voor wrijving kan zorgen. Er is risico op overlast en dit zien we met name terug in geluidsoverlast. Ook het verlies van sociale cohesie in de buurt is vaak een zorg van inwoners. Student & Stad wil graag meer inzetten op preventie van dit probleem, dan op repressie. We stellen daarom twee buurtregisseurs aan, één Stadjer en één student. Zij zullen allebei aanspreekpunt zijn en fungeren als mediator bij conflicten. We hopen op deze manier het gesprek aan te gaan en een gevoel van verantwoordelijkheid, saamhorigheid en wederzijds begrip te creëren. Tenslotte willen we WIJS uitbreiden; een initiatief waar studenten inwoners kunnen helpen met bijvoorbeeld ingewikkelde brieven of juridische procedures.

Sport

Sporten is niet alleen ontzettend belangrijk voor de fysieke, maar ook voor de mentale gezondheid. We willen alle inwoners van de gemeente de kans bieden om te bewegen en zich fit te voelen. Helaas zien we te veel capaciteitsgebrek bij sportfaciliteiten. We willen daarom veel meer investeren in nieuwe binnensporthallen en buitenvelden. Ook willen we het Kardinge Sportcentrum aanpakken, waardoor topsporters niet langer naar locaties buiten de gemeente hoeven uit te wijken. Tenslotte zorgen we voor meer buitensportparken, zodat men ook buiten een vereniging om fit kan blijven.

Welzijn en zorg

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid om de zorg voor haar inwoners goed te regelen. Echter hebben we de afgelopen jaren gezien dat de wachtlijsten voor bijvoorbeeld jeugdhulp, psychologen en SOA-testen lang zijn en oplopen. Student & Stad wil daarom werk maken van het terugdringen van wachttijden voor psychologen en psychiaters. Tijdens de coronacrisis is het nog duidelijker geworden hoe hard zij nodig zijn. Daarnaast willen we onbeperkt geld beschikbaar stellen voor de gedecentraliseerde jeugdzorg, omdat we kinderen niet kunnen laten vallen. Dit houdt ook in dat we alles op alles zetten om direct de juiste zorg te leveren, ook als deze duur is. Tenslotte willen we de capaciteit van de GGD op het gebied van SOA-testen verhogen.

Informeren als overheid

De informatievoorziening vanuit de gemeente richting haar inwoners is ondermaats. Inwoners missen snel belangrijke informatie en hebben soms nauwelijks een idee van wat de gemeente doet. Daarom wil Student & Stad meer gebruik maken van de sociale media kanalen van de gemeente. Ook willen we betere informatievoorziening voor internationale studenten, en nieuwe bewoners gelijk na hun verhuizing informeren over relevante zaken omtrent hun woning en omgeving. Om dit allemaal zo makkelijk mogelijk te maken willen we een app bouwen voor de gemeente Groningen.

Diversiteit 

Wij als Student & Stad staan voor een samenleving waar iedereen zich vrij kan voelen ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Groningen. Representatie is een belangrijk onderdeel in de maatschappij en in de politiek. Daarnaast maken we ons hard voor een divers uitgaansleven waarbij iedereen met gelijke waarde behandeld wordt. Ook staan we voor intellectuele vrijheid, zodat iedereen vrij kan praten, denken en onderzoeken.