Stad van de toekomst

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen die de wereld op dit moment kent. De opwarming van de aarde is het directe gevolg van menselijke activiteiten en vormt een bedreiging voor miljarden mensen wereldwijd. Student & Stad is van mening dat de gemeente Groningen niet moet weglopen voor haar verantwoordelijkheid en de verduurzaming met beide handen aan moet pakken. Een stad met zoveel kennis mag vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

 

2035 energieneutraal

We willen dat de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal is. De gemeente kan dit doel niet alleen kan bereiken. Samen met inwoners en bedrijven willen wij samenwerken om zuiniger om te gaan met beschikbare energie. Tegelijkertijd moet er zo veel mogelijk energie zelf opgewekt worden. Wij willen meer groene energie opwekken door windmolens te plaatsen en 40% van het dakoppervlak in de stad te bedekken met zonnepanelen. Daarnaast willen we  daken letterlijk vergroenen en het aantal bomen in de stad jaarlijks uitbreiden. De gemeente moet zo snel mogelijk van het gas af door het warmtenet verder uit te breiden, nieuwe woningen zonder gasaansluiting op te leveren en het gebruik van geothermie te blijven onderzoek. De luchtkwaliteit gaan we verbeteren door de fietser ruim baan te geven, de binnenstad autovrij te maken en het openbaar vervoer te verduurzamen. De gemeente dient optimaal gebruik te maken van de kennis en innovatie mogelijkheden die de Rijksuniversiteit (RUG) en de Hanzehogeschool te bieden hebben.

 


Fotografie: Sjoerd Knol

 

Internationalisering

Groningen wordt steeds internationaler. Zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool verwachten de komende jaren een verdere groei van internationale studenten. Groningen herbergt één van de grotere afdelingen van het European Student Network (ESN). Ook buiten de studentenwereld zijn de globaliserende ontwikkelingen zichtbaar. Zo zijn er meerdere internationale bedrijven actief in de stad. De komende jaren willen wij, in het kader van internationalisering, inzetten op betere huisvesting voor internationale studenten. Een tragedie zoals in de drie afgelopen jaren voorgekomen is willen wij ten zeerste voorkomen. Het is in onze ogen een taak voor de gemeente om te zorgen voor flexibele oplossingen die in augustus, september en oktober beschikbaar zijn. Tevens is het van belang om internationale studenten in een zo vroeg mogelijk stadium voor te lichten over hoe de huizenmarkt in Groningen werkt.

 

Iedereen dezelfde kansen

Naast dat het van belang is dat nieuwe internationale inwoners van Groningen een woning kunnen vinden en hun weg kunnen vinden in de stad, wil Student & Stad dat het voor internationals ook mogelijk wordt om daadwerkelijk mee te doen aan de Groningse samenleving. Student & Stad het belangrijk dat informatie van de gemeente ook in het Engels beschikbaar komt. Te vaak krijgen internationals belangrijke brieven in het Nederlands op de mat. Bovendien verbaast het ons al jaren dat internationale inwoners geen Engelstalige welkomstbrief van de gemeente ontvangen. Student & Stad wil daarnaast de gemeentelijke website zo snel mogelijk volledig vertalen, aangezien nu slechts een klein deel van deze website is vertaald. Het is volgens ons aan de gemeente om te zorgen dat iedereen even goed mee kan doen in de samenleving en dezelfde kansen heeft. Veel internationals lukt het namelijk niet om werk te vinden. Dit willen we verbeteren door strenge wetgeving te versoepelen en werkgevers aan te moedigen om internationals aan te nemen.