Stad om in te leven

Groningen is een prachtige stad waar het goed vertoeven is. Wij denken echter dat leven in Groningen nog mooier kan worden. Student & Stad wil op de eerste plaats dat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Wij willen er de komende jaren daarom onder andere voor zorgen dat er flink wordt bijgebouwd, dat er een rem komt op onmogelijke inkomenseisen voor huurders, we inzetten op de fietser en het openbaar vervoer te verduurzamen.

 

Huisvesting

Groningen is een echte studentenstad. Wij vinden dan ook dat er voor de gemeente een flinke verantwoordelijkheid ligt wat betreft studentenhuisvesting. Student & Stad wil dat de kamerverhuurmarkt in Groningen gezond wordt. Het aanbod moet omhoog en tegelijkertijd moeten huurders beschermd worden tegen malafide verhuurders. Ook willen wij dat de gemeente meer gaat inspelen op de grote hoeveelheid internationale studenten die jaarlijks naar onze stad verhuizen zodat ook zij een passende woonruimte weten te vinden.
Het is bij uitstek de startersmarkt die momenteel op slot zit. Veel afgestudeerden zitten noodgedwongen in hun studentenkamer omdat ze geen geschikte woonruimte kunnen vinden. Door in te zetten op bijbouwen voor starters kunnen we de gehele huizenmarkt meer lucht geven.

 


Fotografie: Sjoerd Knol

 

Fietsen

Naast goede huisvesting is het volgens Student & Stad ook van belang dat iedereen op een veilige en snelle manier van A naar B kan komen. Het grootste deel van de verkeersbewegingen in Groningen wordt op de fiets gemaakt. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu maar ook nog eens gezond daarom willen wij fietser voorrang geven in Groningen. Zowel letterlijk als figuurlijk. De komende jaren willen wij zorgen voor zo min mogelijk verkeerslichten en zo veel mogelijk voorrang voor de fiets op belangrijke fietsroutes richting bijvoorbeeld Zernike of het Centraal Station. Verder willen wij meer fietsparkeerplekken creëren; zowel in de binnenstad alsook in de wijken. Dit kan onder andere door het creëren van fietskelders.

 

Openbaar vervoer

Wanneer de fiets geen optie is, willen wij inwoners van Groningen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer (OV). Consequentie hiervan is dat er gezorgd moet worden voor een hoogwaardig OV. Wij willen verder dat Groningen samen met de provinciale en landelijke overheid optrekt om een snellere treinverbinding tussen Groningen, Zwolle en de Randstad te realiseren. Ook willen wij het busverkeer verder verduurzamen, dus meer elektrische bussen en bussen die rijden op waterstof. De gemeente Groningen moet aan de slag met een nieuwe OV-visie, om de stad bereikbaar te houden. Hierin is het belangrijk dat de de tram als vervoersmiddel wordt meegenomen. Ook een treinverbinding naar de Zernike Campus moet serieus worden onderzocht.