Stad om in te genieten

Groningen moet de stad zijn waar het gebeurt. Student & Stad pleit voor een levendige stad waar creativiteit centraal staat en waar talent zich kan ontplooien. Een bruisende stad met een rijk cultureel aanbod, goede poppodia, een aantrekkelijke binnenstad en ruimte voor evenementen. We mogen daarbij geen onderscheid maken op basis van de aard of muzieksoort van een evenement.

Breed aanbod

Een rijk en divers cultuuraanbod trekt creatieve geesten en bedrijven aan. Daarmee is het essentieel voor de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad. Student & Stad wil dat het beleid van de gemeente zich richt op kunst en cultuur die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad Groningen. Het subsidiëren van een zangkoor dat puur voor de gezelligheid bij elkaar komt vinden wij geen taak van de gemeente. Daarnaast willen wij vernieuwende initiatieven de ruimte geven en jong creatief talent de kickstart geven die zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en te vestigen in de culturele sector.

 


Fotografie: Sjoerd Knol

 

Evenementenstad

Student & Stad staat volledig achter de inzet van de stad Groningen om na Amsterdam de popstad van Nederland te worden. Maar naast popmuziek zijn er in onze ogen meer muziekstijlen die de aandacht verdienen. Groningen staat bekend om zijn sterke dancescene. Als het gaat om dance- en technofeesten in de stad is de toon vaak negatief. Dat moet anders vinden wij. Student & Stad is dan ook tegen een evenementenbeleid dat onderscheid maakt op basis van de aard of muzieksoort van een evenement. Wij staan voor een evenementenbeleid waarin ondernemerszin en creativiteit worden gestimuleerd. Student & Stad wil onder andere dat de huidige geluidsnormen behouden blijven, er meer  geschikte evenementlocaties worden aangewezen en dat de gemeenteraad niet moet gaan sturen op programmering maar dat vraag en aanbod uit de stad leidend is.

Levendige binnenstad

De Groningse binnenstad heeft intens veel te bieden. Horecazaken en winkels zorgen ervoor dat de binnenstad leeft. De parken en pleinen worden steeds vaker gebruikt voor diverse activiteiten. De binnenstad is daarnaast een belangrijke bron van werkgelegenheid en is het visitekaartje van de stad. Student & Stad wil de komende jaren investeren in de lokale economie via onder andere het economische programma G-kracht en het evenementen programma binnenstad. Verder zijn wij voor een verlaging van de precariobelasting, voor het behoud van de vrije sluitingstijden in de horeca en tegen een verbod op zogenoemde piekuren.