Tijdens het wietexperiment Groningen werkt men in een systeem waarbij alle aspecten van verkoop van wiet legaal zijn. Dit heet een gesloten keten. Controle is veel makkelijker in zo’n gesloten keten.

Het legaliseren van wiet over de gehele breedte is een onderwerp dat al lang speelt binnen Nederland. Vanuit Den Haag komt het initiatief om pilots te draaien in bepaalde gemeentes.

Veel grote steden toonden interesse maar zijn jammer genoeg toch afgehaakt. Groningen is echter niet afgehaakt en er is een redelijke kans dat er een wietexperiment in Groningen gaat komen

Dit gaat er veranderen.

In het geval dat Groningen mee gaat werken aan het wietexperiment veranderd de situatie rond wietteelt. Het proces van telen wordt legaal gemaakt en ook de verkoop wordt officieel legaal. Dit is een grote verandering van het gedoogbeleid dat Nederland nu hanteert.

De coffeeshops moeten nu allemaal hun wiet illegaal verkrijgen. Daarna verkopen zij het via de gedoogconstructie door aan de consument. Dit zorgt ervoor dat de coffeeshop een doorgeefluik is tussen het illegale circuit en het gedoogde circuit. Dit is onwenselijk en ook onnodig.

In de nieuwe situatie wordt zowel de teelt als de verkoop legaal. Hierdoor trek je teelt en het gebruik van wiet uit de criminele sfeer. Dit is een fantastisch voordeel van legalisering van wiet.

Onze mening over wietexperiment Groningen.

De mening van Student en Stad is dan ook dat meedoen aan de pilot een goede stap is. Wij willen graag dat wiet gelegaliseerd wordt en we zien deze pilot als een goede eerste stap.

Landen als Canada hebben ons nu ingehaald. Op globaal niveau accepteert men wiet steeds meer als iets dat legaal is. Echter, op nationaal niveau zien we dus dat het lastig is om alle aspecten rond wietteelt legaal te maken.

Daarom zijn we voor de pilot. Wiet is in onze optiek niet een middel dat het verdient om als “illegaal” of “semi-illegaal” gezien te worden.

Aandachtspunten van wietexperiment Groningen.

Er zijn wel factoren in het experiment die we graag anders hadden gezien. Het is jammer dat alle coffeeshophouders terughoudend zijn. Ook vinden we het jammer dat het niet duidelijk is of de volgende stap legalisatie is. Het kan zijn dat we na een paar jaar weer terugvallen in de huidige situatie.

Een terugval zou zeer onwenselijk zijn. Dit betekent dat coffeeshophouders weer terug moeten naar het illegaal verkrijgen van hun wiet. Ook wordt het gebruik dan weer gedoogd en is het eigenlijk weer illegaal.

Wat wij gaan doen voor een succesvol wietexperiment Groningen.

Hoewel er dus een aantal aspecten zijn die wij graag anders hadden gezien zijn we toch voor een experiment. Wij vinden dat wiet gelegaliseerd moet worden en dat dit de beste aanpak is die we nu hebben.

Wel zullen we alles op alles zetten om de situatie van de coffeeshophouders te verbeteren. Ook gaan we ons inzetten om wiet na het experiment legaal te houden.

Conclusie.

Over het algemeen zijn we dus blij met het wietexperiment Groningen. Het draagt bij aan het hogere doel van legalisering van wiet.

Wel zullen we ervoor waken dat het experiment zo goed mogelijk verloopt voor de belanghebbenden. Zij verdienen de grootst mogelijke steun omdat zij de voortrekkers zijn in het proces naar legalisering.

Wij hopen over een aantal jaar een succesvol experiment te hebben afgerond in Groningen. Wij vertrouwen erop dat dit kan door goede samenwerking tussen gemeente en coffeeshophouders.

Laten we het goede voorbeeld geven aan de rest van Nederland. Laten we de legalisering van wiet een succes maken!

Comments are closed.