voor de veranderingAls je de lokale media deze dagen een beetje in de gaten houdt, lijkt het alsof het van de week gepresenteerde coalitieakkoord als hoofddoel inzet op een fontein op de Grote Markt. Het is in elk geval één van de meest concrete punten die er in staat, dat moeten we de media nageven. Maar een waterspuiende sculptuur terzijde, wat vindt Student en Stad van de plannen van het nieuwe college?

 

We zijn in elk geval tevreden met de extra aandacht voor kennis en innovatie. Ook met de wens om pilot projecten uit te voeren met betrekking tot wietteelt zijn we blij. En het idee om het verblijfsklimaat op de diepenring te verbeteren (kunnen we eindelijk relaxen aan de gracht) en de bussen om de Grote Markt te laten rijden kan op onze steun rekenen.

Dit coalitieakkoord zou die hervormingsagenda waar vooral D66 zo vol van was dan moeten uitdragen. Maar tijdens het lezen hebben we onszelf vaak de vraag moeten stellen ‘hoe dan?’. Er worden veel problemen geconstateerd maar weinig concrete oplossingen aangedragen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de plannen om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Student en Stad is blij dat dit thema wat vaak naar voren kwam tijdens de verkiezingen nu ook echt opgenomen staat in dit akkoord. Maar deze raad heeft vorige maand bij het bespreken van de traineeships al laten zien dat zij de daad niet bij het woord voegt als ze daar een uitgesproken mogelijkheid voor krijgt. De raad ging akkoord met tien verkapte stageplekken voor tien maanden in plaats van tweejarige interne opleidingstrajecten zoals wij voorstelden. Dit is een klein voorbeeld maar als dit een voorbode is voor de manier waarop dit college haar plannen gaat uitvoeren met betrekking tot de aanpak van jeugdwerkloosheid, dan belooft dit akkoord weinig goeds.

Student en Stad wil ook graag een kritische noot plaatsen bij jongerenhuisvesting. Een quote uit het coalitieakkoord; “we willen een stevige impuls geven aan jongerenhuisvesting en bovenop de huidige inspanningen extra haast maken.” De wethouder (Roeland van der Schaaf was wethouder ruimtelijke ordening en blijft dat ook in het nieuwe college) heeft ons in het verleden meermaals op het hart gedrukt dat hij in zijn vorige periode er alles aangedaan heeft om de bouw van jongerenhuisvesting te versnellen en van de grond te krijgen. Wij vragen ons af waar hij dan nog ruimte voor verbetering en versnelling ziet en waarom hij deze ruimte dan niet eerder heeft benut.

En als dit nieuwe college echt graag talent en topsport wil stimuleren dan is het natuurlijk raar dat we straks geen roeibaan meer hebben. De roeiers hebben afgelopen jaar 11 van de 12 sportpenningen gekregen, en er is een Regionaal Trainingscentrum voor de roeisport in de stad. Student en Stad raadt het college dan ook aan om spoedig een nieuwe roeibaan aan te leggen om niet aan geloofwaardigheid in te boeten.

Kortom, er ligt nog veel open en we missen duidelijkheid in het akkoord: gaan de winkels nu wel of niet open op zondag? Hoe gaan we innovatie in het bedrijfsleven stimuleren? Hoe gaan we om met evenementen, een onderwerp waar veel over te doen is geweest de afgelopen tijd maar waar dit akkoord geen woord over rept. En misschien is dit nou net de hervormde stijl waar het nieuwe college naar toe wil -de zaken nog niet van te voren invullen- dat zou kunnen. Maar je moet wel duidelijke kaders stellen om te voorkomen dat beleid subjectief wordt en regels onduidelijk zijn.

Comments are closed.