Wij willen een vuurwerkshow in Groningen. Vuurwerk is een explosief onderwerp. Vele mensen hebben een licht ontvlambare mening over vuurwerk. Nu we genoeg woordgrappen gemaakt hebben voor de hele blog, gaan we je uitleggen wat onze visie op vuurwerk in Groningen is.

Landelijke ontwikkelingen qua vuurwerk

In Den Haag is er een meerderheid voor een vuurwerkverbod. Het is daarom niet de vraag of, maar wanneer en een verbod komt. Om deze trend kracht bij te zetten hebben wij, samen met GroenLinks en PVDD. 

Redenen voor een verbod

Vuurwerk kan heel schadelijk zijn. Helaas is het dat ook te vaak. Omstanders zijn vaak de dupe van het afsteken van vuurwerk. Mensen lopen kleine verwondingen op maar er zijn ook veel die zwaar letsel oplopen. Wij willen graag kapotte ogen en losgekomen vingers voorkomen. 

Daarnaast is vuurwerk ook een grote kostenpost. Prullenbakken, verkeersborden en asfalt lopen bijvoorbeeld grote schade op. Dit kost geld dat wij graag aan andere zaken besteden. 

Vuurwerkshow in Groningen

Vuurwerk is wel mooi natuurlijk. Daarom pleiten wij voor een vuurwerkshow. Op die manier kunnen mensen alsnog genieten van vuurwerk zonder dat anderen gewond raken. Wij roepen mensen op om die keuze te ondersteunen. Zo kan het nieuwe jaar voor iedereen op een mooie manier beginnen. 

Budget voor een vuurwerkshow in Groningen

Geld is een probleem voor de gemeente Groningen. Een vuurwerkshow kost geld en daarom is het afgelopen jaarwisseling niet doorgegaan. Echter, wij zien een kans om de kosten van een vuurwerkshow deels te halen uit de besparing van kosten bij een verbod. We hoeven dan namelijk geen prullenbakken en verkeersborden te vervangen.

Daarbij komt nog dat mensen ook geen geld meer uitgeven aan vuurwerk. Aangezien dat geld niet meer uitgegeven gaat worden, kan het in gezondere zaken geïnvesteerd worden.

Conclusie

Het gebruik van vuurwerk door iedereen moet vervangen worden door vuurwerk voor iedereen. Dit komt de samenleving ten goede. We laten ons vuurwerk afsteken door mensen die dat heel goed kunnen en van het geld dat we besparen kunnen we andere mooie dingen doen. Bijkomend voordeel is dat we de stad intact laten en dus op 1 januari niet door een gehavende stad hoeven te ploeteren. Pure winst.

Comments are closed.