De voorgestelde wijziging van de regels als gevolg van de Nieuwe Drank- en Horecawet is door het college van B&W ingetrokken. In de afgelopen weken werd de weerstand tegen het voorstel steeds groter. Op verschillende studentensportverenigingen werd de tap twee uur na de laatste wedstrijd symbolisch twee minuten dichtgedraaid, omdat de regels tot gevolg zouden hebben dat vanaf twee uur na de laatste wedstrijd, er geen alcohol meer geschonken zou mogen worden. Ook op studentenverenigingen werd aandacht besteed aan de regelgeving, die tot gevolg zou hebben dat het pand van een studentenvereniging niet meer gebruikt zou mogen worden voor bijvoorbeeld afstudeerborrels.

Student en Stad heeft zich zeer hard gemaakt om de regels niet ten nadele van de verenigingen veranderd te zien worden. Onder het mom van concurrentievervalsing mag het verenigingsleven volgens ons niet de nek worden omgedraaid. Er lag een motie van ons klaar om het college in de raadsvergadering van vanmiddag op te roepen het raadsvoorstel in te trekken. Wij zijn blij dat het college nu laat, maar op tijd, inziet dat het zomaar veranderen van de regels, zonder om tafel te gaan met alle betrokkenen, geen goede manier van werken is.

Nu het voorstel van tafel is, zal het college met een nieuw voorstel moeten komen, omdat de wet voorschrijft dat er voor 1 januari 2014 regels over het tegengaan van concurrentievervalsing moeten worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Student en Stad zal dit proces zeer kritisch volgen.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.