Van het bestuur: Verkiezingen 2017

Afgelopen 15 maart mochten 12.9 miljoen inwoners stemmen, 2% meer dan bij de verkiezingen in 2012. Hieronder vielen de 850 duizend jongeren die voor het eerst een stempas ontvingen. Deze groep kreeg de afgelopen maanden veel aanmoedigingen om naar de stembussen gaan, om nu eindelijk tot verandering toe te zetten. Tim Hofman met zijn Stembus werd al benoemd in ons vorige bericht, maar ook Facebook en Google richtten zich tot de 18- tot 24-jarigen.

Met succes! Dit jaar kwam 80,8 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. In Groningen lag dit percentage hoger, maar liefst 82,8%. De grootste partijen waren D66 en Groenlinks, gevolgd door de VVD. PvdA maakte een snoekduik van 36,4% tot 8% van de stemmen. Maar hoe hadden de jongeren gekozen?

In Nederland hadden de meesten gekozen voor D66, VVD en GroenLinks. Ook in Groningen waren deze partijen goed voor meer dan de helft van de stemmen. De vele aanmoedigingen om jongeren te laten stemmen hebben duidelijk bijgedragen, zou je kunnen zeggen. Ware het niet dat millennials tot 25 jaar zich niet met een stembusje of twee laten aanmoedigen. Hun opkomst was dit jaar 4% lager dan bij de vorige verkiezingen.

Hoeveel de Stembus van Tim Hofman heeft gedaan is nog niet bekend, maar duidelijk is dat een flink aantal hun stempas ongemoeid heeft gelaten. Hoe dit precies in Groningen zit, is niet met zekerheid te zeggen. Wel kan worden gesteld dat mensen met een hogere opleiding meer politiek geïnteresseerd zijn dan lager opgeleide mensen. Door het grote aantal studerenden en afgestudeerden in Groningen zou kunnen worden gesteld dat het percentage stemmende jongeren daardoor hoger zou kunnen liggen dan het landelijk gemiddelde van 66%.

Wel kunnen we eindigen op een positieve noot: van de 25 tot 34-jarigen ging 82 procent naar de stembus, dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. Misschien is de boodschap van Tim Hofman en anderen dus toch wel doorgedrongen.

Comments are closed.