Een aantal van onze plannen voor fietsers worden bij het hoofdstation gerealiseerd. Er komt een fietsentunnel onder het station door – vanaf het stadsbalkon naar de parkweg. Dit leek eerst onmogelijk maar door een second opinion, aangevraagd door ons en GroenLinks, komt de tunnel er toch! Ook wordt het informatiesysteem – de digitale borden die aangeven waar er plekken vrij zijn  – uitgebreid. Hier hebben wij een jaar geleden de wethouder om verzocht met een motie. Met de verbouwing van het hoofdstation en de aanleg van de reizigerstunnel worden er extra ondergrondse fietsenstallingen gerealiseerd. Hier zijn we natuurlijk blij mee, maar helaas zijn ze pas per 2020 beschikbaar. Hoewel wij hebben gepleit voor directe plaatsing van extra fietsenrekken is de rest van de raad daar tegen.

Er zit nog een kanttekening aan deze extra bewaakte stallingsplekken: ze worden niet helemaal gratis. Je kunt straks van vrijdagmiddag tot maandagmiddag je fiets gratis stallen en doordeweeks hoef je de eerste 24 uur niet te betalen. Wil je echter je fiets langer kwijt of kom je pas op dinsdag terug, jammer maar helaas, dan moet je vooralsnog 50 cent per dag betalen. Dit is natuurlijk niet veel, maar leuk is anders. Je wilt gewoon je fiets gratis kwijt kunnen. Wij hebben nog tot 2020 om dat voor jullie te realiseren, en daar zullen wij ons dan ook voor gaan inzetten.

Comments are closed.