Gisteren heeft de gemeenteraad van Groningen het politieke jaar afgesloten met het bespreken van de Voorjaarsnota. Het moment voor partijen om het afgelopen jaar te evalueren en plannen voor het aankomende jaar te presenteren. Student & Stad concludeerde dat het goed gaat met de stad. Met de beslissing zonder discussie om een AZC te bouwen en de manier waarop de stad reageerde op geweld vanwege geaardheid heeft Groningen afgelopen jaar haar open en tolerante karakter laten zien. Op het gebied van duurzaamheid hebben we met de start van het geothermieproject een voorlopersrol op ons genomen. Een rol die wat ons betreft bij een jonge stad als Groningen past.

Voor Student & Stad stond de evaluatie natuurlijk ook in het teken van jongerenhuisvesting. Er zijn dit jaar absoluut successen geboekt. Er wordt hard gewerkt aan het bouwen van nieuwe kwalitatief goede huisvesting en met het meldpunt voor huurders gaan we aan de slag met het informeren van huurders over hun rechten als huurder. De vervelende nasmaak van de woonvisie blijft helaas wel hangen. Huurprijzen van kamers in Groningen blijven onevenredig hard stijgen. De woonvisie heeft de particuliere verhuurmarkt voor een groot deel op slot gezet. ‘Maar gedane zaken nemen geen keer,’ zo concludeerde Arjen Banach. Hoewel de kaders vastgesteld zijn, zal Student & Stad zich de komende jaren binnen deze kaders inzetten voor een betere positie van jongeren op de Groningse verhuurmarkt.

Tijdens het Voorjaarsdebat werden er door de raadspartijen 39 moties ingediend. Student & Stad diende zelf drie moties in. Samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden wij een motie in om de mogelijkheid voor een liftplaats richting het oosten te onderzoeken. Op dit moment ligt de enige liftplaats op het Emmaviaduct waar met name auto’s langsrijden die hun weg vervolgen richting Assen of Friesland. Liften naar met name Duitsland is echter erg populair. Een plaats die liften richting het oosten makkelijker maakt leek ons dan ook een toevoeging. Die mening werd door een meerderheid van de raad gedeeld. Het college gaat kijken hoe een dergelijke plek vormgegeven kan worden in de stad.

Samen met nogmaals GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen wij het college ook op te kijken of het tijdelijke stadsstrand naast het Infoversum een vervolg kan krijgen in de vorm van een vast stadsstrand. Waar dit idee vorig jaar nog strandde, werd het gister met een ruime meerderheid aangenomen. De verwachting is dan ook dat er ook volgende zomer in het centrum op het strand gechilld kan worden.

Onze derde motie richtte zich op rondslingerende fietsen. Een deel van de rondslingerende fietsen is kapot en achtergelaten door hun eigenaar. Aangezien het wegbrengen van een kapotte fiets naar het grofvuil voor bewoners zonder auto lastig is en het op laten halen geld kost, is het aanlokkelijk om de fiets ergens achter te laten. Om dit tegen te gaan wilden wij een pilot starten waarmee de mogelijkheid geboden werd om één keer per maand op een centraal punt je kapotte fiets te kunnen inleveren. Een ‘ophaalzone’ waar stadsbeheer aan het einde van de dag de fietsen verzameld. De wethouder gaf aan dat dit juridisch problemen kan gaan veroorzaken. Wij waren echter van mening dat met inzet en creativiteit dit wel mogelijk zou moeten zijn. Die mening werd helaas niet gedeeld door de rest van de partijen.

De gemeenteraad gaat nu het zomerreces zin en zal vanaf september weer vergaderen. De fractie wenst jullie een fijne zomer toe!

Comments are closed.