Afgelopen week is er in de gemeenteraad gepraat over het Noorderplantsoen. Aan de hand van contact met inwoners van de wijken rondom het Noorderplantsoen is er eind augustus een traject gestart waarmee de gemeenteraad inkijk wilde krijgen in de meningen van  bezoekers en bewoners over het Noorderplantsoen. Met als doel om, wanneer dit nodig werd geacht, aanpassingen te verrichten aan het plantsoen.

Student & Stad is van mening dat in een verstedelijkt gebied dat zich blijft uitbreiden, het Noorderplantsoen een stuk natuur en een  heerlijke plek om buiten te zijn biedt. Voor heel veel stadjers van jong tot oud is het een plek om buiten te spelen, te sporten en te wandelen. Maar ook een plek voor stadjers om, vooral wanneer het mooi weer is, in het gras te zitten en te bbq-en. Het plantsoen biedt een plek buiten voor het grote aantal inwoners van onze stad dat niet gebruik kan maken van een tuin.

De commissie Beheer & Verkeer is tijdens Noorderzon in gesprek gegaan met bezoekers van het Noorderplantsoen. Daar werd het beeld van het plantsoen dat hierboven geschetst wordt bevestigd. Het Noorderplantsoen is een plek waar veel kan en mag. Wij kregen het idee dat veel stadjers deze vrijheid benoemen als het succes van het plantsoen. Opvallend was dat op de vraag of er iets beter of anders moest zijn aan het plantsoen, er in eerste instantie vaak geantwoord werd dat het plantsoen al een hele fijne plek is en er niet per se iets veranderd moest worden.

Echter bleek dit beeld niet door iedereen gedeeld te worden en dan met name door een deel van de buurtbewoners. Het succes van het park zorgt ook voor negatieve effecten. Deze effecten werden goed onder woorden gebracht door buurtbewoners tijdens onder andere het door de gemeente georganiseerde debat op Noorderzon. Brandplekken in het gras, afval, rookoverlast en met name geluidsoverlast waren veel genoemde negatieve effecten. Het plezier dat veel stadjers beleven aan het plantsoen maar ook de negatieve effecten die de buurtbewoners ervaren, creëren voor ons dan ook een soort spagaat. Aan de ene kant zijn wij enorm trots op het feit dat onze stad een plek als het Noorderplantsoen heeft, aan de andere kant begrijpen we de overlast die buurtbewoners ervaren. Hoe verder te gaan? Student & Stad is van mening dat het mogelijk moet blijven voor de inwoners van Groningen om onder het genot van een biertje lekker te bbq-en in het plantsoen. Een verbod op beide zagen wij dus niet zitten.

In de gemeenteraad van vorige week is besloten dat er een balans moet zijn tussen bezoekers en bewoners en dat die balans bewaard moet blijven. Er is door de wethouder toegezegd dat er meer nadruk op handhaving komt, met name ‘s avonds. Met deze beslissing blijft het Noorderplantsoen een prachtige plek om in de zomer te vertoeven.

 

Comments are closed.