Afgelopen raadsvergadering werd een visiedocument besproken dat gaat over de ruimtelijke indeling van het water in onze stad. Onderdeel hiervan was de kamerverhuurmarkt op het water. Het college stelt dat er sprake is van verdringen en wil het kamerverhuur fors terugdringen.

Wat Student & Stad betreft is dit niet de goede aanpak. Er wordt ingezet op het wegjagen van een doelgroep in plaats van het eigenlijke probleem: het slechte onderhoud. Dit onderhoud is in veel gevallen aan de huisbazen te verwijten. Lees hier meer over in de Groninger Krant.

In 2017 zal het daadwerkelijke besluit worden genomen we zullen ons hardmaken om te zorgen dat er wordt gefocust op het onderhoud in plaats de doelgroep.

Comments are closed.