Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Groningen een nieuwe stap genomen in de richting naar een vernieuwd hoofdstation. Met name interessant is het besluit dat er is genomen over de aanleg van extra fietsenstallingen. Het idee is dat de bushaltes van de noordzijde van het station verlegd wordt naar de zuidzijde. Onder de bushaltes worden nieuwe fietsenstallingen gerealiseerd. Het aantal hiervan kan oplopen tot 5400 extra plekken. Gezien de drukte van de fietsenstallingen op en rond het station is dit wat ons betreft een goede ontwikkeling. De nieuwe fietsenstalling wordt verbonden met de noordzijde door middel van een fietstunnel onder het station door. Waardoor je makkelijk en snel van de ene kant van het station naar de andere kunt fietsen.

Student & Stad ziet deze ontwikkelingen als erg goed. Wij hebben al jaren lang aangegeven niet tevreden te zijn met de situatie voor fietsers op het station. Hier gaat op grote schaal nu eindelijk wat aan gebeuren. Waar wij minder blij mee waren is met de beslissing om niet alle fietsenstallingen gratis te maken. Hoewel de eerste 24 uur gratis zal zijn betaal je straks 55 cent voor de elk volgende 24 uur. Een jaar abonnement komt op 55 euro. Wij hebben via een motie gevraagd om af te spreken om de beslissing om een betaald fietsparkeerregime in te stellen nog eens te herzien voor de fietsenstallingen in gebruik gaan. Helaas zagen andere partijen dit anders en konden zij leven met de kosten die straks aan het stallen van je fiets verbonden zullen zijn.

Hoewel de kosten te overzien zijn geloven wij dat in een fietsstad als Groningen iedereen altijd gratis zou moeten kunnen parkeren op het station. Wij zullen ons hier dan ook voor blijven inzetten!

Comments are closed.