Al een tijdje is er een discussie gaande of de Rijksuniversiteit Groningen een campus in Yantai zou moeten beginnen. Volgens sommigen een ongekende kans. Anderen zien daarintegen grote risico’s en vragen zich af of een Nederlandse universiteit een dergelijke rol in China zou moeten hebben. Ondanks, en dankzij, deze discussie is vorige week woensdag de knoop doorgehakt en is bekend geworden dat de RUG akkoord is met de start van een campus in Yantai.

In dit proces heeft de RUG de gemeenteraad verzocht om een vriendschapsband met Yantai aan te gaan om de universiteit een steuntje in de rug te geven. Hierop volgend ontstond ook in de gemeenteraad een discussie over oa het democratisch gehalte in China.

Hoewel ook wij onderkennen dat er grote verschillen zijn tussen Nederland en China moet dit er niet voor zorgen dat je niet met elkaar in gesprek gaat. Als internationale City of Talent horen dergelijke verbanden bij een globaliserende wereld. Student en Stad is mening dat wij als gemeente een faciliterende rol moeten spelen waar deze nodig is. Zodat onze studenten de best mogelijke kans krijgen om zich in binnen- en buitenland te ontwikkelen.

Comments are closed.