Van de fractie: Regenbooggemeente

Als wij twee mensen hand in hand zien lopen, dan worden we daar blij van. Het is mooi om geluk te zien, ongeacht welk geslacht, geaardheid of gender de geliefden hebben. Op 17 mei was het de International Day Against Homo- and Transphobia (IDAHOT). Voor veel studentenverenigingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen in Groningen was dit een reden om de regenboogvlag uit te hangen. Zo laten zij zien de LHBTI-gemeenschap* in Groningen te accepteren en te omarmen.

In de commissie Financiën en Veiligheid werden de uitkomsten besproken van onderzoeken die het College heeft laten doen naar aanleiding van het incident dat vorig jaar plaatsvond, waarbij twee geliefden in elkaar werden geslagen. Een negatieve, helaas nog veel voorkomende, kant van het behoren tot de LHBTI-gemeenschap.

Groningen is al tien jaar Regenbooggemeente en het beleid dat daarbij hoort begint zijn vruchten af te werpen, alleen lijkt dit veelal binnen de LHBTI-gemeenschap te gebeuren. Dit is natuurlijk heel mooi en moet ook zeker worden voortgezet, want het moet echt nog veel beter. Maar buiten de LHBTI-gemeenschap is nog veel meer werk te verrichten, vooral op het gebied van kennis, voorlichting en begrip.

Student & Stad hoopt dan ook de de uitkomsten van dit onderzoek voor het College een aanleiding geven om beleid te ontwikkelen dat niet alleen ziet op zorg achteraf, maar al aan de voorhand probeert om incidenten te voorkomen.


*LHBTI-gemeenschap = Lesbienne, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersex-gemeenschap

Comments are closed.