In de afgelopen weken kwam studentenvereniging Vindicat Atque Polit meermaals negatief in het nieuws. Naast het uitlekken van een ‘banga-lijst’ werd bekend dat zich tijdens de ontgroeningsperiode van dit jaar een ernstig incident heeft voorgedaan; een eerstejaars lid liep een hersenoedeem op tijdens de introductieperiode. De incidenten leidden tot veel ophef in zowel Groningen als de rest van het land.

 

De RuG, de Hanze en de gemeente lieten, in reactie op de commotie, weten dat overgegaan moest worden tot het afschaffen van ontgroeningen. Deze boodschap werd naar buiten gebracht alsof dit een breed gedragen opvatting was die gedeeld werd door de raadsleden. In werkelijkheid was er geen overleg geweest tussen het college en de raad. Verschillende partijen konden zich, net als wij, niet vinden in het idee om ontgroeningen volledig af te schaffen. Student & Stad is van mening dat incidenten waarbij de wet wordt overtreden aangepakt moeten worden, maar een algeheel verbod is geen oplossing voor het voorkomen van dit soort incidenten. Sommige studentenverenigingen kiezen voor een introductie periode in de vorm van een ontgroening, wij zijn van mening dat het niet de taak van de overheid is om zich te mengen in de gang van zaken binnen deze verenigingen. Incidenten moeten natuurlijk serieus behandeld worden, maar zijn voor ons geen aanleiding voor een algeheel verbod. Belangrijk is dat er goed contact blijft tussen de verenigingen en de onderwijsinstellingen en dat waar nodig dit contact verbeterd wordt.

 

Wij zijn erg verbaasd over de gang van zaken. Waarom is de raad niet bijeengeroepen toen besloten werd een uitspraak te doen waarin het idee gewekt werd dat zij geraadpleegd waren? Samen met de fractie van de VVD hebben we daarom schriftelijke vragen opgesteld. Deze gaan in op de maatregel die door het college wordt voorgesteld, namelijk het afschaffen van ontgroeningen. We betwijfelen of een dusdanig extreme maatregel nodig is en of de veiligheid omtrent ontgroeningen niet op een andere manier kan worden verbeterd. Ook gaan de vragen in op de berichtgeving dat de gemeente (als geheel) achter de maatregel staat wanneer in werkelijkheid de raad niet benaderd is om haar mening te geven. We wachten nu op reactie van het college en zullen een update plaatsen zodra wij antwoorden op onze vragen hebben ontvangen.

Comments are closed.