Vorig jaar bespraken we in de gemeenteraad de Woonvisie, een toekomstvisie op de woonfunctie van de stad Groningen. Deze woonvisie is destijds door ons afgekeurd omdat jongeren er in alle opzichten op achteruit zouden gaan. De regels zouden strenger worden, er mogen geen kamers meer worden toegevoegd aan de woningmarkt. Minder kamers betekent minder aanbod en daardoor hogere prijzen. Wij zouden veel liever markt open gooien en de economie z’n werk laten doen.

Tot op heden hebben we nog weinig gevoeld van de vernieuwde woonvisie maar daar komt vanaf nu langzaam verandering in. De eerste stap is een nieuw facetbestemmingsplan dat voorligt voor alle studentenwijken. Het bestemmingsplan heeft een paraplufunctie en wordt aan alle bestemmingsplannen van de studentenwijken toegevoegd.

We kunnen hier een gedetailleerd overzicht geven van wat er gaat veranderen maar we kunnen het ook op een (helaas) makkelijke manier zeggen, de kamerverhuurmarkt gaat helemaal slot.

Op dit moment betaalt een Groningse student gemiddeld genomen de helft van zijn of haar maandelijks inkomen aan woonlasten tegenover één-derde van andere doelgroepen, dat is uiteraard erg scheef. De maatregelen, die nu door dit nieuwe bestemmingsplan worden ingevoerd gaan voor nog minder kamer zorgen. Hierdoor is er minder aanbod en daardoor stijgt de prijs met als gevolg nog duurdere huisvesting…

Het is een voorontwerp dus er kunnen nog aanpassingen volgen maar gezien de woonvisie ligt het niet in de lijn der verwachtingen.

Comments are closed.