Wellicht heb je de afkorting TTIP weleens voorbij zien komen in het nieuws of heb je er mensen over horen praten. Voor vele stadjers en studenten is deze handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten nog onbekend. De onderhandelingen voor de Transatlantic Trade & Investment Partnership lopen nog en hebben als doel de handel tussen EU-lidstaten en de Verenigde staten te vereenvoudigen.

In het tv-programma Zondag met Lubach legt presentator Arjen Lubach kort en grappig uit wat TTIP precies inhoudt. Een knappe prestatie! Op dit moment verschillen de regels voor handel tussen de economische blokken van de EU en de VS nog, maar middels TTIP moeten alle regels gelijk worden getrokken. Lubach waarschuwt voor het feit dat met het megaverdrag democratisch opgebouwde regels in Nederland en Europa overruled kunnen gaan worden. Een discutabel onderdeel van TTIP is het Investor-State Dispute Settlement (ISDS), waarbij ons zorgvuldig opgebouwde rechtssysteem uit handen wordt gegeven.

Tijdens de raadsvergadering van 30 september riepen de Partij voor de Dieren en de SP in een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ – waarbij er een motie wordt ingediend die niet aansluit op een agendapunt –  op om alvast ‘nee’ te zeggen tegen TTIP. De beide fracties willen Groningen uitroepen tot TTIP-vrije gemeente om de gemeente, bedrijven en inwoners te beschermen tegen claims en andere negatieve effecten.

Wethouder Van Keulen riep op om de motie in te trekken, aangezien hij de motie tijdens de raadsvergadering voor het eerst zag en de motie niet goed kon beoordelen. Vervolgens stemden met uitzondering van de Partij voor de Dieren en SP alle raadsfracties tegen de motie en waren zij het erover eens dat het fenomeen TTIP eerst zorgvuldig moet worden behandeld. Daarnaast gaven raadsleden aan dat de handelsovereenkomst nog niet af is.

Student & Stad begrijpt de intentie van de indieners, maar wil eerst het debat in de commissie afwachten. Volgende maand is er opnieuw de mogelijkheid om een dergelijke motie in te dienen en zal Student & Stad deze mogelijk wel steunen. De Groningse politiek gaat zich dus over TTIP buigen en dit gaat vast en zeker voor interessante debatten zorgen!

(Afbeeldingsbron: https://universonline.nl/2015/09/25/hartslagcafe-over-vrijhandelsverdrag-ttip )

Comments are closed.