Tijdens het begrotingsdebat worden traditiegetrouw vele moties ingediend, en niet zonder reden. Bij het vaststellen van de begroting wordt immers vastgesteld waaraan onze gemeente geld gaat uitgeven. Daar wil je als politieke partij uiteraard invloed op uitoefenen. Na succesvolle moties in het voorjaar (denk bijvoorbeeld aan de permanente aanleg van het Stadstrand), dienden wij afgelopen woensdag een tweetal moties in.

De eerste motie heeft betrekking op leegstaande panden. De gemeente Groningen heeft geen eenduidig beleid op het gebied van leegstand. In 2010 is er door de gemeente bekeken of het zinvol is om een zogeheten ‘leegstandsverordening’ te schrijven, waarin dergelijk beleid wordt besproken. De kosten wogen destijds niet op tegen de baten. Wij zien graag dat de gemeente dit wederom op onderzoek uitgaat, aangezien er veel veranderd is sinds 2010. Denk hierbij vooral aan de woningmarkt die oververhit is geraakt. Leegstaande panden zouden hierbij een uitkomst kunnen bieden. Helaas kreeg deze motie onvoldoende steun.

De tweede motie kreeg wél voldoende steun! Maar liefst de gehele raad staat achter het idee om een kinderburgemeester te benoemen. De gemeente gaat onderzoeken of de plannen voor het oprichten van een kinderraad gecombineerd kunnen worden met de benoeming van een kinderburgemeester. Kinderen denken soms bijzonder creatief en kunnen een waardevolle toevoeging zijn op de gemeenteraad. Maar bovenal willen we kinderen betrekken bij de politiek. Politiek is namelijk interessant, waardevol en leuk.

Comments are closed.