Als echte studentenstad telt Groningen veel studentenhuizen. Jongeren wonen hier en huren van een corporatie of huisbaas. Zoals bekend zijn de prijzen conform en het beheer bij een corporatie normaliter naar wens. Helaas geldt dit lang niet altijd voor studenten die huren bij huisbazen. De gemiddelde student betaalt meer dan 100 euro per maand teveel voor zijn of haar kamer en het onderhoud laat veelal te wensen over. Daar komt bij dat er steeds vaker berichten komen van intimidatie of bedreiging door huisbazen, dit is uiteraard onacceptabel.

Als gemeente is het onze taak om een fijn woonklimaat te creëren voor de inwoners van Groningen. De excessen, zoals bedreiging moeten natuurlijk bij de politie terecht komen maar de raad heeft wel de taak om te zorgen dat studenten fijn en veilig in de stad kunnen wonen. Gelukkig kunnen wij hiervoor af en toe afkijken bij de steden die nog meer studenten, en dus uitdagingen, hebben, Amsterdam en Utrecht. In Utrecht is er al een tijd een gemeentelijk meldpunt actief en deze gaat er nu ook in Groningen komen. Afgelopen raadsvergadering stemde de raad unaniem in met het initiatiefvoorstel ‘Meldpunt Huisbazen’. Hier aan vast zit nog de opdracht te kijken hoe we als gemeente sancties op kunnen leggen aan huisbazen met wanpraktijken. Waarschijnlijk zal de gemeente gaan optrekken met de GSB, je zal er hoe dan ook snel iets van horen!

Comments are closed.