Afgelopen raadsvergadering was er een speciaal ingelast agendapunt over lokale democratie. Een proefballontje van D66 en GroenLinks. Wat houdt dit in? Al jaren hebben burgers weinig vertrouwen in de politiek. Wij denken dat dit komt met name komt omdat men zich niet gehoord voelen door de volksvertegenwoordigers. Dit is natuurlijk een vervelend kwestie, maar tevens een politiek-eigen kwestie. Voor de coalitiepartijen echter wel reden om hier iets aan te doen.

De oplossing? Meer zeggenschap naar buurten brengen. We gaan nu in Groningen onder andere experimenteren met een coöperatieve wijkraad. Burgers worden geloot en mogen dan beslissingen nemen over hun wijk, en beslissingen nemen over de budgetten met de wijkraad.

De fractie van Student en Stad is hier vooralsnog op tegen, we zien niet in waarom een wijkraad het vertrouwen in de politiek gaat vergroten. We zijn in al die jaren van het betrekken van burgers bij zeggenschap er nog niet in geslaagd om burgers (waaronder studenten) te activeren. Dit resulteert in beslissingen waarbij de mening van studenten niet is gepeild. Zodoende is er, in onze ogen, onvoldoende draagvlak. Wij blijven er op hameren bij deze experimenten dat het belangrijk is dat er een representatieve wijkraad komt zodat het gewogen beslissingen worden gemaakt.

Comments are closed.