Van de fractie – Laatste raadsvergadering van het seizoen 2014-2018

Wat gaat de tijd snel! Afgelopen woensdag 31 oktober vond alweer de laatste raadsvergadering plaats voor de komende verkiezingen. Daarmee kwam een einde aan 4,5 jaar vol spanning, debatten, initiatieven, teleurstellingen en successen. Maar voordat we deze periode gingen afsluiten, hebben onze raadsleden Arjen Banach en Wibe Snelting zich gestort op enkele belangrijke onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad stonden. We hebben in totaal vier moties ingediend en drie daarvan hebben het gehaald!

Huisvesting voor internationale studenten

De afgelopen maanden is er (terecht) veel gezegd en geschreven over de problematiek omtrent de huisvesting van internationale studenten. Dieptepunt vormde voor ons het feit dat er studenten in tenten moesten slapen. Samen met de andere fracties in de gemeenteraad riepen we op tot actie en concrete afspraken. Met de gehele raad namen we een motie aan om in september 2019 een noodopvang voor 750 studenten gereed te hebben, zodat het komende collegejaar alle studenten worden verzekerd van een dak boven hun hoofd.

De gemeente gaat daarnaast samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool een convenant opstellen om de problematiek het hoofd te bieden. Middels een motie van onze fractie, die werd aangenomen door een ruime meerderheid, hebben wij een belangrijke toevoeging aanvulling voor de inhoud van het convenant geleverd: het streven om internationale en Nederlandse studenten zoveel mogelijk gemengd te laten wonen. We willen internationale studenten verbinden met de stad.

Meer ruimte voor fietsen bij de Vismarkt

In de binnenstad is er momenteel een tekort van 5.000 á 6.000 stallingsplekken voor fietsen. Rondom de Vismarkt gaat het om een tekort van 2.000 plaatsen. In de Haddingestraat en Pelsterstraat (nabij de Vismarkt) is er veel ruimte voor fietsparkeerplekken te winnen door autoparkeerplekken op te heffen. Onze motie, die oproept om hier uiterlijk komend voorjaar een voorstel voor klaar te hebben, kreeg erg veel steun en werd aangenomen!

Grofvuil

Student & Stad pleit er al jaren voor dat het grofvuil van inwoners jaarlijks weer minimaal één keer per jaar gratis wordt opgehaald. Voor met name studenten is het een haast onmogelijke opgave om grofvuil naar een stortplaats te brengen. Om de komende periode toe te werken naar het gratis ophalen van grofvuil, dienden we een motie in die ervoor zorgt dat de gemeente jaarlijks een overzicht krijgt van alle grofvuil dumpingen en de kosten voor het opruimen daarvan. Hier heeft de gemeente namelijk nog geen goed beeld van. De gehele raad steunde onze motie! De aantallen en kosten kunnen voor goede argumenten zorgen om grofvuil voortaan wél weer gratis op te halen.

 

Wil je meer weten over het werk van Student&Stad in de gemeenteraad? Neem dan gerust contact met ons op via fractie@studentenstad.nl!

 

Comments are closed.