Vorige maand hebben we ons, samen met de fractie van de VVD, ingezet voor de roeisport in Groningen. Er zijn namelijk meerdere problemen ontstaan die de roeiactiviteiten van Gyas, Aegir en de Hunze in gevaar brengen. Zo dreigt dit jaar de westoever van het Noord Willemskanaal vervangen te worden met beschoeiing die teveel golfslag zal veroorzaken, is de vergunning vanuit Rijkswaterstaat voor de ‘Hel van het Noorden’ nog niet rond en kampt Gyas met te weinig ruimte en problemen omtrent de bereikbaarheid van hun boothuis.

 

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest verbeteren in 2017 de westoever van het Noord-Willemskanaal. Het gaat om het deel tussen de bruggen Van Ketwichverschuurlaan en de Meerweg. Vorig jaar werd de oostoever al aangepakt, waarbij er stalen damwanden zijn geplaatst. Deze nieuwe damwanden veroorzaken veel golfslag en bemoeilijken daarmee het roeien voor de leden van Gyas en de Hunze. De gehele gemeenteraad steunde onze oproep aan de wethouder om nogmaals in gesprek te gaan met de provincie en aan te dringen op golfdempende maatregelen. Inmiddels worden er vruchtbare gesprekken gevoerd tussen de provincie en de roeiers.

 

Verder komt de ‘Hel van het Noorden’, die de schrik is van alle beginnende skiffeurs en de ultieme krachtmeting voor bondsroeiers, in gevaar. De wens van Aegir om de tijden te verruimen door het vervroegen van de starttijd of het spreiden van het evenement over twee dagen wordt vooralsnog niet door Rijkswaterstaat gehonoreerd. Gezien het feit dat het gaat om relatief kleine aanpassingen voor zo’n groot en belangrijk evenement, hebben we (wederom gesteund door gehele raad) de wethouder opgedragen om te overleggen met Rijkswaterstaat.

 

Tot slot gaat de gemeente Groningen het contact met (en ondersteunen van) Gyas verbeteren. Gyas is een grote vereniging met maar liefst 1.150 leden. De vereniging zoekt naar mogelijkheden om de huisvesting uit te breiden. Daarnaast speelt er de problematiek met betrekking tot de bereikbaarheid nu de werkzaamheden voor de Zuidelijke Ringweg van start zijn gegaan. Bij Gyas is er behoefte aan duidelijkheid over wat de mogelijkheden zijn wat betreft uitbreiding en daarnaast goed contact met de gemeente en betrokkenen om zo min mogelijk hinder te ervaren van de werkzaamheden nabij hun botenhuis.

Comments are closed.