Van de fractie: Herindeling gemeente

Groningen en Ten Boer zullen vanaf 2019 samen een nieuwe gemeente vormen. De vraag blijft echter of ook Haren zich ook bij deze nieuwe gemeente zal voegen. De gemeenteraad van Haren praat al sinds september 2016 niet meer mee over het proces van herindeling en heeft duidelijk aangegeven niet te willen herindelen. De provincie ziet echter nog wel de noodzaak om ook Haren onderdeel te laten uitmaken van de nieuwe gemeente.

Afgelopen januari bespraken de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer de volgende stap in het proces van herindeling; de bestuursovereenkomst waarin kaders zijn opgesteld voor de nieuwe gemeente. Voor Student & Stad was dit een goed moment om het proces tot nu toe te evalueren. Wij denken dat niemand kan stellen dat het proces rondom herindeling met Haren verloopt zoals wenselijk zou zijn. Buiten de gevolgen die het ‘tegenstribbelen’ van Haren kan hebben voor de definitieve herindeling met Ten Boer, kunnen wij ons voorstellen dat de stand van zaken ook andere gevolgen kan hebben.

Ondanks dat wij als gemeente Groningen Haren niet dwingen, zien 20.000 inwoners van de eventuele nieuwe gemeente dat hun gekozen bestuur niet deelneemt aan het proces rond de herindeling. Zonder met een vinger te wijzen denk wij dat we er bij stil moeten staan dat dit gevolgen heeft voor hoe een deel van die 20.000 inwoners zich straks zullen voelen in de nieuwe gemeente.

De aangenomen bestuursovereenkomst stelt kaders waarin ook de belangen van de inwoners van Haren zijn vertegenwoordigd en is daarmee van groot belang, wat de uitkomst van de herindelingsgesprekken ook moge zijn. Wij kijken echter wel met een kritische blik op wat komen gaat, want uiteindelijk moeten alle inwoners van de nieuwe gemeente niet alleen gelijk zijn maar zich gelijk voelen.

Comments are closed.