De Nederlandse overheid wil graag bepaalde taken en bevoegdheden aan de gemeenten overdragen. Deze decentralisatie, die is ingezet door Lubbers I, is bedoeld om gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheid te geven.

Op basis van het idee dat veel kleine gemeenten deze verantwoordelijkheden niet of onvoldoende aankunnen, worden deze heringedeeld tot grotere gemeenten. Grotere  gemeenten zouden professioneler en zakelijker kunnen besturen.

Hoewel Groningen zelf meer dan genoeg inwoners heeft zijn er buurgemeenten waarvan de provincie aangeeft dat ze misschien/waarschijnlijk te klein zijn om zelfstandig te overleven. Vanuit dat perspectief heeft de gemeente Ten Boer afgelopen oktober besloten dat ze op willen gaan in de gemeente Groningen.  Dit zorgt ervoor dat de volgende verkiezingen voor de gemeente Groningen pas in november 2018 zullen plaatsvinden.

Hoewel de gemeente Ten Boer maar 7.500 duizend inwoners heeft tegenover de ruim 200.000 inwoners van de Stad is de oppervlakte enorm. De gemeente Ten Boer telt maar liefst ruim 45 km2 tegenover 87 km2 van de gemeente Groningen. Groningen wordt zowaar een beetje een plattelandsgemeente! Waar wij nu amper agrarisch beleid hebben zal dat in de toekomst een belangrijk onderdeel worden van de gemeentepolitiek. Een leuke nieuwe uitdaging voor Student & Stad!

Comments are closed.