Op 1 november spraken we in de commissie Werk en Inkomen over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). Verschillende onderzoeken, die waren uitgevoerd door de aandeelhouders van de luchthaven (o.a. de gemeente Groningen), naar de gevolgen van verschillende toekomstscenario’s lagen voor. Drie scenario’s stonden centraal; het afbouwen van het vliegveld, het behoud van het huidige vakantieverkeer (zonder uitbouw) en het uitbouwen van de luchthaven door meer vliegverbindingen te leggen met internationale vliegvelden.

De commissievergadering had als doel om een beeld te krijgen hoe er binnen de verschillende fracties wordt gedacht over de toekomstscenario’s. Onze fractie uitte haar voorkeur voor het laatste scenario, investeren en uitbouwen. Gezien de komst van Lelystad Airport in 2018 is het handhaven van de huidige situatie, scenario 2, onverstandig en niet rendabel. De exploitatie blijft in dat geval structureel verliesgevend. Wanneer we voor het eerste scenario zouden kiezen en de luchthaven tot een minimum zouden terugbrengen of zelfs zouden opheffen verliest het Noorden een uniek onderdeel van haar infrastructuur. Dit heeft grote gevolgen voor het vestigingsklimaat, zeker als het gaat om de vestiging van internationale bedrijven. Aangezien Student & Stad het van groot belang vindt dat wij als regio inzetten op het aantrekken van internationale ondernemingen die voor nieuwe werkgelegenheid kunnen zorgen, is het eerste scenario voor ons zeer onaantrekkelijk.

Het succes van de luchthaven is en blijft een complex proces waarbij veel zaken op de juiste wijze moeten worden gestimuleerd. Allereerst is het noodzakelijk dat vliegtickets goedkoper worden. De onderzoeken toonden aan dat dit kan door de NEDAB-kosten, de kosten voor brandweer en beveiliging, voor de rekening van de overheden te laten komen (zoals andere vliegvelden ook doen) en niet langer te verwerken in de prijs voor de tickets. Alleen zo kunnen we zorgen dat GAE eindelijk een eerlijke concurrentiepositie heeft ten opzichte van andere luchthavens. Daarnaast is het opereren als ‘hub feeder’ van groot belang om scenario 3 tot een succes te maken. Er moeten naast de verbinding met Kopenhagen verbindingen komen met München en Istanbul. Hierdoor kan het GAE zich onderscheiden van Lelystad Airport.

Binnenkort zal er binnen de verschillende betrokken raden en staten gestemd worden over de toekomst van GAE. Wij hopen van harte dat we gezamenlijk besluiten om te gaan investeren. Een succesvolle luchthaven zou unieke toevoeging zijn aan de infrastructuur van het Noorden die kan leiden tot een toename in bedrijvigheid, werkgelegenheid en toerisme.

Comments are closed.