De gemeente Groningen heeft sinds 2006 het doel om energieneutraal te worden. Dit houdt in dat in Groningen alle gebruikte energie vanaf 2035 CO2-neutraal geproduceerd moet zijn. Om dit te bereiken wordt er geïnvesteerd in het opwekken van groene energie. Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad van Groningen haar steun uitgesproken voor het plan om te starten met het boren naar aardwarmte. Via het nutsbedrijf Warmtestad zal Groningen ten noord-westen van de stad warm water uit de grond gaan halen. Dit warme water kan vervolgens gebruikt worden om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Wil je meer weten over hoe geothermie precies werkt? Dan kun je via de website van warmtestad een kort introductie filmpje kijken.

Student & Stad was woensdag een van de voorstanders van het raadsvoorstel. Met het gebruik van geothermie en het bijbehorende warmtenet zetten we een belangrijke stap richting een CO2-neutrale stad. Geothermie maakt Groningen minder afhankelijk van aardgas. In een provincie waar zo veel problemen zijn ontstaan door de gaswinning denken wij dat het goed is dat Groningen als stad het voortouw neemt in het verminderen van het gebruik van aardgas. Naast dat geothermie een duurzame bron van energie is zal het ook een financieel voordeel opleveren voor de afnemers van aardwarmte. In de plannen van Warmtestad is namelijk vastgelegd dat de kosten van aardwarmte niet meer zullen zijn dan die van aardgas. Het doel is om onder de prijs van gas te blijven.

Belangrijk onderdeel van de discussie omtrent geothermie was de kans op aardbevingen. Groningen heeft helaas al ervaring met aardbevingen door de gaswinning. Het was daarom voor alle partijen van het grootste belang dat het boren naar aardwarmte niet dezelfde gevaren op zou leveren als het winnen van aardgas. De gemeenteraad van Groningen heeft in aanloop uitgebreid contact gehad met verschillende experts, zowel van Warmtestad als van buitenaf. Duidelijk is geworden dat de kans op aardbevingen erg klein is. Alleen wanneer het aardveld waarin Groningen gaat boren in direct contact staat met het veld van Slochteren, dan kunnen er door drukdepletie aardtrillingen ontstaan. Al het huidig onderzoek toont aan dat de kans hierop nihil is. Om de veiligheid ondanks de kleine kans toch te waarborgen gaat er gebruik gemaakt worden van een Trafic Light System. Dit systeem moet er voor zorgen dat wanneer aardtrillingen ontstaan, er direct gestopt wordt met boren.

Met de beslissing om gebruik te gaan maken van een geothermiebron en het bijbehorende warmtenet gaat Groningen via een uniek project 40.000 huishoudens voorzien van groene energie. Een nodige stap gezien de klimaatsverandering maar ook een belangrijke stap voor de regio. Niet alleen het klimaat zal profiteren maar ook de afnemers van het warmtenet.

 

Comments are closed.