Afgelopen woensdag besprak de raad de gemeenterekening 2015, het evaluatiedocument over het afgelopen waarin alle resultaten stonden vermeld. De rekening was overwegend positief en dat we onze fractie ook. Toch waren er een aantal zaken om kritisch op te blijven.

Het beoogde aantal nieuwbouw voor jongerenhuisvesting is bij lange na niet gehaald. Dat is een slechte ontwikkeling omdat afgelopen jaar 2300 studenten niet in Groningen zijn komen wonen vanwege het niet kunnen vinden van geschikte huisvesting. In 2016 moet dit rechtgetrokken worden en op de planning staat een aantal projecten die worden afgeleverd. Hopelijk kan dit de vraag aan maar de fractie staat hier sceptisch tegenover.

Het fietsparkeren in het centrum is nog altijd een probleem. Het college zet in op bewaakte fietsenstallingen maar voor korte bezoekjes blijkt de fietser de fiets op locatie te willen zetten in niet in een stalling. Toch wil het college de stallingen populairder maken. Ook hier zouden wij graag een andere inzet zien, fietsklemmen in het centrum voor een net straatbeeld en parkeergelegenheid voor de deur.

Tot slot ligt er een grote uitdaging in de sociale huursector. Ook hier is minder gebouwd dan beoogd en gezien het toenemende aantal statushouders komt hier grote vraag naar. Ook hier zal het college met oplossingen moeten komen om in deze vraag te voorzien.

 

Comments are closed.