Van de fractie: Folkingestraat

Het is veel van jullie waarschijnlijk al opgevallen: de situatie in de Folkingestraat is gewijzigd.  Eerst was hier sprake van een straat met aan weerszijden een platte stoep en een straat voor fietsers ertussen. Vanwege de beperkte ruimte op de stoep, wegens geparkeerde fietsen en terrassen, liepen veel voetgangers over straat – tot ergernis van fietsers.

Het college heeft besloten om de situatie te wijzigen tot een ‘shared space‘. De gelanceerde pilot moet nog worden geëvalueerd waarbij we kritisch zullen kijken naar het effect van deze wijziging. Wij zullen vooral het gewenste effect in het oog houden, en de voordelen van deze wijziging opwegen tegen de nadelen voor alle fietsers.
Dit concept is al van kracht in de Zwanestraat: een straat zonder stoep waar voetgangers en fietsers gezamenlijk gebruik maken van de ruimte. De shared space in de Zwanestraat werkt, maar wij trekken in twijfel of ditzelfde concept zal werken in de Folkingestraat.
De Folkingestraat is een drukke fietsroute naar het station voor studenten en stadjers. Zodoende is het wenselijk dat daar ten alle tijden doorgefietst kan worden. Door de straat tot een shared space te veranderen, zullen de geparkeerde fietsen en terrassen blijven en de voetgangers op het ‘fietsersgedeelte’ toenemen.
Toegegeven, de eerste overgangsfase van de shared space ziet er een stuk ruimtelijker uit. Maar op vrijdag en zaterdag zal  het voor fietsers onmogelijk worden om gebruik te maken van deze weg richting station. En wij vragen ons af of het omfietsen richting station opweegt tegen een shared space in de Folkingestraat.

Comments are closed.