Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad eindelijk de knoop doorgehakt om het fietspad door Park Selwerd richting Zernike te verbreden en te verbeteren. Elke dag fietsen zo’n 16.000 mensen over het fietspad. Voor veel gebruikers was het al tijden duidelijk dat het fietspad dit aantal gebruikers niet meer aankon.

De beslissing rondom de slimme routes in het noorden van de stad was een half jaar uitgesteld vanwege een onsuccesvol participatie proces met de buurt. Verder is woensdag besloten om ten zuiden van de Plataanlaan een nieuw fietspad van oost naar west aan te leggen. Daarnaast krijgt de fietser voorrang op de overgang van het Wilgenpad en de Eikenlaan. Voorrang voor de fiets op de oversteek zal de doorstroming richting Zernike verder verbeteren. De overgang wordt verder aangepakt door de kruising te verhogen, de opstelvlakken voor fietsers worden groter en de auto wordt geremd door de rijbaan op de kruising te versmallen.

Student & Stad was de enige oppositie partij die zich voor deze plannen uitsprak en tegen een verlegging van de route. Aangezien de VVD het plan om de fiets voorrang te geven op de Eikenlaan niet kon steunen, gaf onze steun de doorslag. De plannen worden nu verder uitgewerkt en hopelijk voor het begin van het nieuwe college jaar uitgevoerd.

Comments are closed.